Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do OSO 29.10.2022 - 15.07.2022
Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do OSO 29.10.2022 - 15.07.2022
Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do samosprávy obcí 29.10.2022 - 15.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru - 11.07.2022
Verejná vyhláška RÚSES okresu Rožňava - 11.07.2022
VZN č. 2/2022 o podmienkach držania psov na území obce Bôrka - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSK - RJ - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSK -MJ - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSK -SJ - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSO- RJ - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSO - MJ - 27.06.2022
Informácia pre voliča OSO - SJ - 27.06.2022
Informácie pre voliča - OSO - 27.06.2022
Meghívó - 5. KT ülése - 13.06.2022
Pozvánka na 5. zas. OZ v roku 2022 - 13.06.2022
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Volovské vrchy na roky 2022-2051" - 31.05.2022
Verejná vyhláška-Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie VOlovské vrchy na roky 2022-2051" - 31.05.2022
Zámer predaja nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 24.05.2022
Návrh výročnej správy za rok 2021 - 24.05.2022
Meghívó 4. KT ülése - 23.05.2022
Generované portálom Uradne.sk