Kontakty

Toto webové sídlo www.obecborka.sk spravuje Obec Bôrka je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bôrka 

Adresa:
Obecný úrad Bôrka 
Bôrka 5
049 42 Drnava

IČO: 00696412

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Rožňava
Región: Horný Gemer
Počet obyvateľov: 504
Rozloha: 2374 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1409

Všeobecné informácie: info@obecborka.sk
Podateľňa: podatelna@obecborka.sk
Starosta: starosta@obecborka.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecborka.sk

Hlavná kontrolórka obce: hlavna.kontrolorka@azet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 58 788 20 36

E-mail: sekretariat@obecborka.sk

Kompetencie:
Obec Bôrka je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bôrka je zriadený na Miestnom úrade vBôrka

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk