Oznamy Urbariátu

Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bôrka oznamuje svojim členom a podielnikom, že dňa 24.03.2018 v sobotu sa bude konať riadne zhromaždenie UaPPS vo veľkej sále kaštieľa v Bôrke, so začiatkom o 14:00 hodine.