História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1409 spomínaná ako súčasť turnianskeho hradného panstva. Obec je však nepochybne oveľa a staršia. V roku 1828 mala obec 72 domov a 591 obyvateľov. V roku 1849 v katastri obce táborili niekoľko dní ruské oddiely potláčajúce revolúciu. V roku 1881 na základe vtedajšej reformy verejnej správy preradili Bôrku z Turnianskej župy do Gemer - Malohontskej župy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. V 19. storočí pracovala v chotári uhliareň a píla. Od roku 1918 je obec súčasťou Československej republiky. Za 1. ČSR ( Československej republiky ) pracovali v poľnohospodárstve a v lesoch. Počas 2. svetovej vojny od roku 1938 do 1945 je obec na základe Viedenskej arbitráže pripojená k Maďarskému kráľovstvu. Od roku 1945 sa stáva súčasťoueskoslovenskej republiky, a od roku 1993 súčasťou Slovenskej republiky.

Najznámejšie prírodné krásy:

 • Snežná diera
 • Čertová diera

Chránené územia a prírodné rezervácie:

 • Zádielska tiesňava
 • Havrania skala

Najznámejšie historický pamiatky:

 • Kaštieľ neobarokový, prestavaný koncom 19. storočia, pochádzajúci z 2. polovice 18. storočia,
 • Kostol Karmelskej P. Márie katolícky, prestavaný v roku 1672, ktorý pochádzal z roku 1428,
 • Kostol Ev.reformovaný postavený po roku 1794 a dokončený vežou r. 1804

Významná udalosť:

 • Odpust Karmelskej P. Márie – koná sa každoročne 16. júla 

Významné osobnosti:

 • Ján Valassík ( 1719 * Kolačno) - ( 1768 + Bôrka ) - farár, spisovateľ, prekladateľ
 • Breznay Béla ( 1844* Bôrka ) – (1928 + Balatonbél ) – spisovateľ
 • Lengyel Reinfus Ede ( 1873 * Bôrka ) – (1942 + Budapešť ) - umelecký maliar
 • Radek Roubal ( 1920 * Bôrka ) – (1990 + Bratislava, ) - propagátor Vysokých Tatier

Známejšie rodiny:

 • gr. Gyulaiovci,
 • gr. Keglevichovci
 • gr. Zichy-Ferrarisa,
 • gr. Károlyi Imrich
 • rod. Hortyová, gr. Károlyiová Consuela