Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 188)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OCUBO-S2024/00031 zriadenie vecného bremena na pozemku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SR zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
157.03 €
OCUBO-S2024/00045 kúpa osobného motorového vozidla na služobné účely Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AC s.r.o.
21 591 €
OCUBO-S2024/00028 poskytnutie služby odchyt a umiestnenie psov do karant. stanice Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ Šťastné labky
252 €
Doh.01/2023 úprava spolupráce medzi zmluvnými stranami Odb.: Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo
Dod.: Obec Bôrka
0 €
OcUBo218/2023 prenájom traktora Odb.: Vojtech Ičo
Dod.: Obec Bôrka
1 980 €
OcUBo82-004/2023 poistenie osôb PUPN Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
220 €
č.1038/CC/20-D4 zmena konečnej splatnosti úverového rámca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
70 047.34 €
D. 1/2024 zmena cenových podmienok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
01_10_2023_Šr stavebný dozor IBV Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Ján Šramko
2 400 €
OcUBo177-002/2023 poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
OcUBo153-001/2023 kúpa-predaj nehnuteľnosti, pozemku Odb.: Peter Nôška
Dod.: Obec Bôrka
740 €
OcUBo154-001/2023 kúpa - predaj pozemkov Odb.: Ján Farkaš
Dod.: Obec Bôrka
912 €
84/2023 úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
OcUBo121/2023 učebnice, precovné pomôcky, softvér Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Mesto Rožňava
0 €
OcUBo84/2023 úprava za zapracovanie legislatívnych zmien Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
OcUBo69/2023 úprava zákaldnej zmluvy Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
OcUBo54/2023 zmena ročných licenčných poplatkov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
257/2022 zmena ustanovení na základe nárastu cien Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1038/CC/20-D3 zmena dňa konečnej splatnosti úverového rámca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
250 €
OcUBo239/2022 pripojenie do siete internet Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VEGAnet s.r.o.
16 €
Generované portálom Uradne.sk