Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 171)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
257/2022 zmena ustanovení na základe nárastu cien Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1038/CC/20-D3 zmena dňa konečnej splatnosti úverového rámca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
250 €
OcUBo239/2022 pripojenie do siete internet Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VEGAnet s.r.o.
16 €
OcUBo222-001/2022 Zmluva o nájme nehnuteľnosti Odb.: Brian Rybár
Dod.: Obec Bôrka
20 €
OcUBo212/2022 odchyt opustených a túlavých psov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ Šťastné labky
0 €
2408671542 poistenie majetku - nová MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Generali Poisťovńa, a.s.
270 €
OcUBo 223/2022 prenájom priestorov kultúnej sály Odb.: Vojtech Ičo
Dod.: Obec Bôrka
60 €
OcUBo222/2022 prenájom priestorov kkultúrnej sály Odb.: Martin Darvaš
Dod.: Obec Bôrka
60 €
OcUBo168-003/2022 zmena ukončenia realizácie a zmena celkovej ceny za predmet diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
11 000 €
OcUBo168-001/2022 zmena čísla účtu prijímateľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0 €
9408/2021-180 MK poskytnutie dotácie na reštaurovanie Kaštieľa v Bôrke Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
10 000 €
13.07/22 predaj strešných škridlí Odb.: Ing. Marián Rusnák
Dod.: Obec Bôrka
92.10 €
MK-9408/2021-180 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
10 000 €
001/2022/DCOM poskytovanie služieb vymedzených v zmluve Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Sloenska
0 €
D č. 2/2022 zvýšene jednotkových cien stavebných prác Odb.: Obec Bôrka
Dod.: INOVA-KER, s.r.o.
55 453.78 €
167/2022 predaj -kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ervín Kovács
Dod.: Obec Bôrka
19 000 €
09.06/2022 prenájom dopr. prostriedku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: KSK firma s.r.o.
50 €
Dodatok č. 1 k ZoD navýšenie ceny diela o práce naviac a zmena lehoty realizácie diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: INOVA-KER, s.r.o.
21 036.67 €
D č.2/2022 zmena cenových podmienok , úprava počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
D.č.1/2022 navýšenie cien za odvoz z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk