Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 163)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcUBo168-003/2022 zmena ukončenia realizácie a zmena celkovej ceny za predmet diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
11 000 €
OcUBo168-001/2022 zmena čísla účtu prijímateľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
0 €
9408/2021-180 MK poskytnutie dotácie na reštaurovanie Kaštieľa v Bôrke Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
10 000 €
13.07/22 predaj strešných škridlí Odb.: Ing. Marián Rusnák
Dod.: Obec Bôrka
92.10 €
MK-9408/2021-180 poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
10 000 €
001/2022/DCOM poskytovanie služieb vymedzených v zmluve Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Sloenska
0 €
D č. 2/2022 zvýšene jednotkových cien stavebných prác Odb.: Obec Bôrka
Dod.: INOVA-KER, s.r.o.
55 453.78 €
167/2022 predaj -kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ervín Kovács
Dod.: Obec Bôrka
19 000 €
09.06/2022 prenájom dopr. prostriedku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: KSK firma s.r.o.
50 €
Dodatok č. 1 k ZoD navýšenie ceny diela o práce naviac a zmena lehoty realizácie diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: INOVA-KER, s.r.o.
21 036.67 €
D č.2/2022 zmena cenových podmienok , úprava počtu vyvážaných nádob Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
D.č.1/2022 navýšenie cien za odvoz z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
č. 1422 282 poskytnutie finančnej dotácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DPO SR
1 400 €
č.1/2022 bežná údržba ručných pracovných strojov, betónovej miešačky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gabriel Kovács
600 €
25.02.22/2022 prenájom nehnuteľností Odb.: Ervín Kovács
Dod.: Obec Bôrka
200 €
č.3/2022 zmena intervalu triedeného zberu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
09.02.22/2022 zabezpečenie dodávky elektriny do odberových miesť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
č.50/2022 poskytnutie audítorských služieb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Andrea Lupták, CA
0 €
1038/CC20-D2 predĺženie konečnej splatnosti úverového rámca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0 €
30.11.21/21 poskytnutie dotácie Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bôrka
Dod.: Obec Bôrka
0 €
Generované portálom Uradne.sk