Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
predaj, kúpa nehnuteľnosti Odb.: Klaudia Bernáthová
Dod.: Obec Bôrka
804.00 €
predaj, kúpa nehnuteľnosti Odb.: Soňa Kašparová
Dod.: Obec Bôrka
1444.00 €
obchodné podmienky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
zriadenie elektronickej služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
poskytnutie elektronických služieb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
zriadenie účtu Sporobusiness Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
0.00 €
predfinancovanie schváleného projektu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská sporiteľňa a.s.
70047.34 €
spolupráca pri príprave a realizácii svojpomocnej výstavby rodinných domov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Nezisková organizácia Projekt DOM.ov
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Zlata Kováčová
19000.00 €
menej významná zmena projetku Zvýšenie bezpečnosti proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Roman Hlocký ZERO II, spol. s r. o.
0.00 €
poskyt. služieb v oblasti tried. zberu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
poistenie osôb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
81.25 €
post. zodpov. za škodu spôsob. motor. vozidlom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
0.00 €
zmena platobných podmienok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
400.00 €
zmena systému financovania Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
zhotovenie diela stavby "detské ihrisko" Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BRANO, s.r.o.
8506.68 €
nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
finančný príspevok DPO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DPO SR
1400.00 €
cezhraničná spolupráca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Sajókeresztúr
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
prenájom miestností Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: Obec Bôrka
800.00 €
poistenie osôb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
132.00 €
úprava zmluvných podmienok aktivít projektu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
70047.34 €
ralizácia projektu Novostavba MŠ v Bôrke-pavilón B Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministešrstvo vnútra SR
230931.28 €
dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
0.00 €
kúpa nehnuteľnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Katarína Wickiová
10250.00 €
dodávky ovocia a zeleniny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: HOOK, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrucia kaštieľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ministerstvo kultúry SR
15000.00 €
vytvorenie webstránky, domény .. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webexmedia, s.r.o.
0.00 €
Poistka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
27.58 €
audit individuálnej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
816.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DPO SR
1400.00 €
dodatok - služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Vypracovanie proj. dokumentácie na stavbu "Novostavba MŠ Bôrka -pavilón B" Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MAY PLAN, s.r.o.
4950.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
poskytnutie služieb projektového manažmentu týkajúceho sa projektu výstavby novej budovy MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SzTEL s.r.o.
950.00 €
poistenie osôb počas dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
19.92 €
poistná zmluva Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
23.54 €
Podpora výstavby MŠ v obci Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Betlen Gábor Alapkezelő z.r.t.
0.00 €
poistenie prívesu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistka traktrora Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
335.04 €
zhotoviť a odovzdať dielo "Kaštieľ Bôrka...." Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
53796.00 €
úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
146.25 €
poistka V3S Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
21.60 €
Poistka-trakt. príves Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
25.07 €
poist. zodpovednosti za škodu spôsob. prev. motor. vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
44.47 €
Poistenie zodpovednosti za škodu sp. motor.voz. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
0.00 €
poistenie UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
6.64 €
Poverenie na spracovanie osob. údajov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
0.00 €
kúpa traktora s príslušenstvom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
0.00 €
finančný leasing - traktor FARMATRAC s čelným nakladačom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: S Slovensko, sp. s r. o.
0.00 €
uzavretie úrazového poistenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
32.50 €
poskytovanie aktualizácií a práva na použitie programov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov FO Odb.: Slov. vodoh. podnik, š.p. Správa povodia Slanej
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Predaj - kúpa nehnuteľnosti Odb.: Ing. Eduard Tóth, Eva Tóthová
Dod.: Obec Bôrka
159.00 €
poistné UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
136.50 €
poistenie UoZ počas aktiv. činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
52.00 €
vykonať dielo:Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bôrka" Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Roman Hlocký ZERO II, spol. s r. o.
84056.81 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
zabezpečenie stravovania pre stravníkov v obci Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
0.00 €
Audit individuálnej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác, zhotov. stav. diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
68640.00 €
Úprava práv a povinností účastníkov dohody Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zabezp. podmienok vykonáv. aktiv. činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytn. finanč. prostr. na mentor. zaprac. a prax Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytovanie služby aplikačných modulov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DataCentrum elektronizácie úz. sam. Slovenska
0.00 €
zhotovenie stavebného diela Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
82503.91 €
´kúpa motorového vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AMM Prešov s.r.o.
4.80 €
Poskytn. finančn príspevku na vytváranie prac. miest Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úrazové poist. UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
120.25 €
Dodatok k zmluve o znešk. nebezp. odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AKU-TRANS spol. s. r. o.
0.00 €
Zmluva o odvoze nebezpečného odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AKU-TRANS spol. s. r. o.
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti dormou DS Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Doplenie OM Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
Ralizácia vodovodnej prípojky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
199.60 €
Dohoda na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnan. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Darovanie hnut. majetku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
150.00 €
Dodávky strav do MŠ Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Základná škola s VJM
0.00 €
Poskytnutie údajov z evidencie SHR Odb.: Sociálna poisťovňa
Dod.: Obec Bôrka
0.00 €
Poskytnutie služieb audítorom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
336.00 €
Zabezp. realizácie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
úrazové poistenie UoZ § 52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
35.75 €
úrazové poistenie UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
139.75 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena čísla dohody Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Poskytnutie fin. príspevku na vytvár. prac. miest Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Finančný príspevok-dar na zariad. kuchyne MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ESET, spol. s r.o.
2000.00 €
Zabezpečenie informácií k projektu o NFP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
0.00 €
Realizácia Žiadosti o nenávaratný finančný prísp. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ultima Ratio, s.r.o.
0.00 €
Poskytov. finanč. príspevku na vytváranie prac. miest Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Úrazové poistenie osôb - DS Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
6.50 €
Dodatok k DS § 52a Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykon. AČ formou dobrov. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie AČ formou dobrov. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie dobrovoľníckej služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmena poskyt. mobil. služieb Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
Poistenie UoZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Komunálna poisťovňa ,a s.
143.00 €
Vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu 32 hod. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Realizácia pracovnej činnosti v rozsahu 32 hodín Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie MOS pre obec Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €