Aktuality

Úradná tabuľa

História

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1409 spomínaná ako súčasť turnianskeho hradného panstva. Obec je však nepochybne oveľa a staršia. V roku 1828 mala obec 72 domov a 591 obyvateľov. V roku 1849 v katastri obce táborili niekoľko dní ruské oddiely potláčajúce revolúciu.