Súčasnosť

Demografia

  • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 504
  • muži 239
  • ženy 265
  • Predproduktívny vek (0-14) spolu 176
  • Produktívny vek (15-54) ženy 129
  • Produktívny vek (15-59) muži 141
  • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 58
  • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6
  • muži 7
  • ženy -1

Infraštruktúra

  • Občianska a technická vybavenosť:
  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Knižnica
  • Verejný vodovod
  • Komunálny odpad
  • Zneškodňovaný komunálny odpad
  • Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika