Súčasnosť

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 504
 • muži 239
 • ženy 265
 • Predproduktívny vek (0-14) spolu 176
 • Produktívny vek (15-54) ženy 129
 • Produktívny vek (15-59) muži 141
 • Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 58
 • Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 6
 • muži 7
 • ženy -1

Infraštruktúra

 • Občianska a technická vybavenosť:
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Knižnica
 • Verejný vodovod
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad
 • Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Mestská a obecná štatistika