Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
všeob. slžby web. stránka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webex.digital s.r.o.
60.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
305.35 €
pracov. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
37.50 €
mobilné služby júl 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.91 €
odbor.literatúra Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
služby pevnej tel. siete júl 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
odvoz TKO júl 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
240.64 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
195.12 €
materiál aktivač. činnosť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
206.14 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
60.00 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
524.16 €
pracovné náradie aktiv.činnosť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
182.52 €
záloha elektr.energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1009.00 €
školská agenda pre MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
46.33 €
náhrad. diely traktor Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
457.20 €
rekonštukcia miest. komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
22994.41 €
dezinfekcia DS Odb.: Obec Bôrka
Dod.: PETINA, Ingrid Lineková
70.00 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Irena Tóthová
870.00 €
strava pracovn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
11.40 €
strava pracovn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
44.08 €
strava detí MŠ jún 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
438.00 €
materiál na miest. komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
108.00 €
dovoz materiálu na komuniácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
84.00 €
odvoz TKO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
212.76 €
nákup stravných kupónov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
5663.70 €
cateringový stan Odb.: Obec Bôrka
Dod.: JAKS s.r.o.
481.00 €
mobilné služby jún 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.21 €
reklama a propag. obce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
170.00 €
odvoz TKO jún 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
238.94 €
služby pevnej tel. siete jún 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
materiál na miest. komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
661.80 €
kult. podujatie v MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: eurobus a.s.
90.00 €
materiál - cintorín Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
84.00 €
rekonštr. stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
120.00 €
nákup materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
127.20 €
kontrola bezpečnosti detsk. ihriska Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
169.80 €
poplatky banke Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
102.00 €
úhrada vodného Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
62.54 €
ooprava servis služ. mot. vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
706.90 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.82 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
245.06 €
mater. na miestn. komun. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
723.38 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
strava zamestn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
10.20 €
strava detí MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
435.60 €
strava MŠ pracovníci Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
39.44 €
prac. pom. MŠ zo ŠR Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
167.55 €
materiál na miestne komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
741.46 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.84 €
odborná literatúra Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Wolters Kluwer SR s.r.o.
58.00 €
audítorské služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
408.00 €
odborná literatúra Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
75.92 €
prac. pomôcky MŠ z dot. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
37.20 €
materiál NP §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
287.58 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
251.86 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.31 €
materiál na miestne komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
144.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
reklama propagácia obce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LIM PO, s.r.o.
112.00 €
ochranné prac. pom. §54 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
199.53 €
záloha na elektr. energiu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1009.00 €
strava prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
9.90 €
materiál na MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
144.00 €
materiiál na MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
380.83 €
strava detí MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
426.00 €
strava zamestnancov MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
38.28 €
ochr. prac. pomôc. a materiál §52a Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
46.57 €
systémová podpora URBIS Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
300.00 €
nákup literatúry Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
474.00 €
materiál piesok - MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
101.60 €
materiál náradie NP §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
614.85 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
236.58 €
oprava služ. motor. vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
224.20 €
nákup materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
127.44 €
služby moblnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.11 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GASTROLUX s.r.o
379.77 €
strava zamestn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
11.70 €
strava detí MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
490.80 €
strava prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
45.24 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
120.00 €
materiál náradie NP § 52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
799.90 €
úhr. za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
72.16 €
mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.70 €
úhr. za inžiniersku činnosť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Waro land s.r.o.
1550.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
materiál na miestne komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
120.00 €
prac. pomocky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LACH s.r.o.
132.80 €
strava zamestn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
2.10 €
strava prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
8.12 €
strava deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
74.40 €
vypracovanie dokumentácie ŽoNFP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Support-Consulting s.r.o
1140.00 €
materiál, ochr. prac. pomôcky §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
427.30 €
ochr. prac. pomôcka § 52a Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
139.75 €
fa za verecia na KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
39.60 €
odvoz odpdu z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
194.41 €
kontrola, oprava hasič. zariadení Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
208.80 €
prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
37.20 €
fa stravné kupóny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
3736.74 €
verejné použitie hudob. diel Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
oprava verejn. osvetlenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
60.00 €
fa za projekt. dokument. Novostavba MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MAY PLAN, s.r.o.
4950.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.30 €
stravné zo soc.fondu zamest.MŠ január2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
9.60 €
stravné zamestnanci MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
37.12 €
stravné deti MŠ január 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
399.60 €
elektrina-dodávka, distribúcia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1009.00 €
popl. za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
odvoz odpadu január2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.58 €
VO - zákoazka s nízkou hodnotou Novostavba MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Estergomi Štefan
200.00 €
spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
ochr. prac. pomôcky §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
686.40 €
fa za úplné znenie zákonov 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
33.60 €
popl za službu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
popl. za vedenie majetk. účtu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
pracov. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
26.80 €
prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
oprava služ. motor. vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
368.00 €
popl. mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.10 €
záloha za webstránku 2019 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webexmedia, s.r.o.
144.00 €
úhr. za Finančného spravodajcu 2018 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
14.90 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Aktualiz. progr. WinCITi cintorín Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
odvoz odpadu december 2018 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
222.94 €
fa za odbornú literatúru Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
32.90 €
nákup ochr. prac. pomôcok § 52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
227.60 €
nákup elektrocentrály Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
303.90 €
výdavky na spoločného hl. kontrolóra 2018 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
95.52 €
predaj stavebného materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
90.00 €
fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
57.72 €
mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.31 €
stravné zamestnanci MŠ- prísp. zo soc. fondu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
8.70 €
stravné zamestnanci MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
33.64 €
stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
103.95 €
prac.pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
37.20 €
reštaurátorské práce - kaštieľ Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
2724.00 €
reštaurátorské práce - kaštieľ Bôrka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
20000.00 €
poplatok za službu- geom. plán Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Geodézia Rožńava
627.00 €
prac. náradie §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
110.00 €
prac. náradie §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
659.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
11.70 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
45.24 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
117.81 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.34 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
3215.70 €
odb.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
17.20 €
odb.liter.bud.rok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
odb.liter.bud.rok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
32.90 €
mat. na kult.poduj. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Koloria a.s.
72.30 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
224.52 €
DFA oprava,údržba Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
45.10 €
DFA zásob.vodou Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
321.88 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
200.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.71 €
nákup str.kuponov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2244.90 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
79.04 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.03 €
všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FILLECK, s.r.o.
300.00 €
el.energ. - DS, OcÚ, VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DFA zásob.vodou Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
980.89 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DFA prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DRÁČIK - DIVI s.r.o.
495.67 €
Strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
12.00 €
Strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
46.40 €
Strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
103.95 €
DFA oprava,údržba Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
52.50 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
107.47 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
148.10 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
228.00 €
prac.pomoc. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
28.16 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
360.00 €
odborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
180.00 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
oprava zariad.prístr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BB servis
194.20 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.31 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
453.31 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
78.00 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
87.12 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
12.90 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
49.88 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.24 €
rekonš.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
965.20 €
oprava,údržba - MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
980.89 €
predaj prac.pomoc.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LAAX Rožňava
49.80 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
29.40 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
192.00 €
predaj mater., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
63.72 €
predaj mater., náradie- NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
602.33 €
DFA prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
37.20 €
všeobec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.91 €
predaj mater., náradie- NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
187.56 €
DFA vodné,energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
81.77 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: B.L.B. SPED, s.r.o.
72.00 €
oprava,údržba- zariad., prístr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
78.00 €
servis,oprava,údržba- FARMTRAC KING Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZORA-MIMEX servis s.r.o.
170.04 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
88.40 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
410.00 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
651.92 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
331.10 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
rekonštruk.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
958.87 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
300.90 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
333.02 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
43.48 €
predaj mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
165.08 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
60.84 €
DFA špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
169.80 €
DFA rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
231.00 €
DFA oprava, údržba Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
839.90 €
DFA prac.pom. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
819.10 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.71 €
DFA materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DRE-FOREST Dáni
103.68 €
DFA odborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
73.51 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
392.41 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
590.40 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
986.65 €
elekt.energia VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
všeobec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
130.91 €
DFA odborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.64 €
mater., nárad., Reštart Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GIPSBAU SABA
428.81 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
46.33 €
oprava,údržba VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
75.00 €
všeobec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
predaj mater., prac.nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
99.90 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
440.40 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.82 €
nákup str.kuponov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DFA členské Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
rekonštrukcia MK,materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
969.66 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
366.00 €
rekonštrukcia stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
1392.78 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.94 €
DFA prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
17.72 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
12.00 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
46.40 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
342.54 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1321.20 €
predaj prac.nár. Reštart ESF Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
568.99 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
218.43 €
DFA špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: COMPEKO BREZNO, s.r.o.
276.00 €
DFA vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
52.92 €
všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Regiotel Fiľakovo, s.r.o.
300.00 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DFA špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
oprava , údržba VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
51.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.32 €
predaj mater., ocsr.prac.pom., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
175.00 €
predaj mater., ochr.prac.pom., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
187.50 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
121.68 €
oborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
7.50 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
172.80 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.34 €
odbor.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
180.00 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
345.60 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
1772.95 €
rekonšt. MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1321.20 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
12.60 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
48.72 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
346.50 €
oprava kaštieľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
861.00 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
858.10 €
nákup strav.kuponov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DFA materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
127.44 €
DFA odborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
205.20 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DRE-FOREST Dáni
468.00 €
mater., nárad., Reštart Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
437.80 €
nákup mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
167.75 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
257.53 €
rekonštrukcia stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
96.00 €
pom.mat.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
31.16 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.41 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
38.28 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
9.90 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
288.09 €
DFA el.energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.04 €
rekonštr.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
329.18 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
300.00 €
mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
175.80 €
mat., nárad., ochra.prac.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
875.50 €
ochr.prac.pom., mater., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
612.78 €
DFA odborn.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
14.90 €
všeob.služb. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.90 €
oprava MR Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GARED- Jozef Ďurán
120.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
40.60 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
10.50 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
321.75 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
332.16 €
mat., nárad., ochra.prac.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
220.00 €
prac.nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
174.04 €
služby verej. rozhl. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
mat., prac., nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
199.90 €
oprava,údržba Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FITTICH RATES s.r.o.
339.00 €
vodné, elek.ener. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
49.30 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.41 €
prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
148.80 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
37.12 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
9.60 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
140.16 €
zaúčt.služby verej.rozhl. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
zaúčt.telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
zaúčt.všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
180.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
254.43 €
zaúčt.prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
31.16 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.94 €
zaúčt.mat.nárad. - NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
449.42 €
zaúčt za opr.zariad.prístr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
154.80 €
zaúčt.ochr.pom. a mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
175.08 €
zaúčt.odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
27.60 €
zaúčt.materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
zaúčt.prac.pooc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GASTROLUX s.r.o
388.18 €
zaúčt.špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
zaúčt.všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
425.24 €
zaúčt.teleffon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.91 €
úhr.el.energ. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
10.50 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
238.59 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
40.60 €
úhr.DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
úhr.DFA odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.54 €
úhr.DFA všeo.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
120.00 €
úhr.DFA mater.na miest.komun. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
87.00 €
úhr.DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
úhr.DFA stravné kup. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Up Slovensko, s.r.o.
3259.54 €
úhr.DFA odbor.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
7.45 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.41 €
oprava kopír.stroja Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.20 €
predaj mat., nárad., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
159.36 €
odb.lit.bud.rok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
17.20 €
popl.školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
47.85 €
členské Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webexmedia, s.r.o.
144.00 €
všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TEVA
158.40 €
člens.poplat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.60 €
vodné MŠ, PZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
70.74 €
všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
120.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
35.96 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
9.30 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
312.84 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
11.10 €
rekonštr. - Kaštieľ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
25000.00 €
pred.prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Jurekspo s.r.o.
19.19 €
strava MŠ Odb.: Slov. vodoh. podnik, š.p. Správa povodia Slanej
Dod.: ZŠ s VJS
42.92 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CONNECT
27.12 €
oprava,kaštieľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
522.25 €
mater., nárad., ochr.pom., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
407.80 €
predaj mater. MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
55.20 €
rekonšt.VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Support-Consulting s.r.o
1140.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.72 €
telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZŠ s VJS
278.19 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
31.16 €
pred. mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CONNECT
100.94 €
všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
rekonšt. VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: IN - PRO s.r.o.
1704.00 €
rekonšt. VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VOLUMA s.r.o
700.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
146.44 €
odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
oprava,kaštieľa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RESTAURO-Arte s.r.o.
3432.00 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
oprava,údržba budov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
197.93 €
zaúčt.telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.11 €
prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
741.01 €
energia OcÚ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
937.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
21648.78 €
prac.pom.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Viera Pechová
121.50 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
96.00 €
rekonšt.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
222.00 €
rekonštr.stavby MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.02 €
stava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
50.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
135.63 €
prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LAAX Rožňava
141.85 €
služby auditor Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
DFA prac.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
250.20 €
nákup strav.kuponov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
1768.34 €
predaj nárad., mater., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
299.45 €
špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ESET, spol. s r.o.
80.54 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.70 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
460.80 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.44 €
predaj prac.pom. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: RAABE
70.45 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
523.92 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
332.73 €
predaj prac., nárad.-materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
55.80 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.60 €
DFA strav MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
47.50 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
327.69 €
DFA pom.mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LAAX Rožňava
33.20 €
predaj mat., náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
186.02 €
DFA za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
490.70 €
rekonštr.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
432.00 €
DFA popl. za škol. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
66.23 €
DFA odb.literat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
16.70 €
DFA za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
63.00 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
231.00 €
DFA členský popl. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
DFA vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
48.73 €
DFA rekonštr. MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BRITAKOV, O. Hatvanský
1155.88 €
DFA údržba Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
88.50 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
80.80 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
793.20 €
predaj prac.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Nápravník Kamil
165.85 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
337.44 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
DFA špec. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EKOTEC spol. s.r.o.
170.00 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
259.20 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
890.18 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.82 €
predaj mat.- nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
289.96 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DFA prac.pomoc. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
46.33 €
nákup mat., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.20 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
rekonštrukcia stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
100.80 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3529.54 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
361.48 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
47.14 €
údržba strojov a zariad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MIlan Kapusta
11.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
189.21 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
nákup mat.,- nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
239.55 €
DFA el.energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
937.00 €
rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.62 €
rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
600.08 €
DFA kanc.nábytok Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: B2B Partner s.r.o.
1062.00 €
DFA rekonš.stavby. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
345.60 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
291.50 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
829.96 €
DFA všeo.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: eurobus a.s.
286.00 €
DFA reknošt. MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
192.00 €
predaj mat.- nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
134.08 €
DFA všeob.služby Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
údržba VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
22.50 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
DFA tech.návr.obn.fas.kaš. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: mgr.art.Martin Kukura
1000.00 €
DFA tech.návr.obn.fas.kaš. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: mgr.art.Martin Kukura
1400.00 €
nákup mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
851.52 €
nákup mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
688.18 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
strava prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.40 €
strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
52.50 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
417.78 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.02 €
nákup mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
230.10 €
DFA rekonšt.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DFA vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
81.74 €
DFA strava.prac.- popl.banke Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2825.06 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
96.00 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
144.00 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
731.60 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
381.00 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
42.00 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
118.80 €
predaj mater., nárad., pr.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
74.65 €
všeob. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
50.00 €
predaj gulat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DRE-FOREST Dáni
77.98 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.28 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
84.40 €
predaj mater.,nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
174.97 €
strav .prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.80 €
strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
48.75 €
strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
375.21 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
955.92 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
predaj mater., náradie Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
350.83 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
poplat.škol. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.
220.00 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
technic. -emisná kontr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
442.80 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.58 €
predaj mater., nárad., pr.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
958.24 €
predaj mater., nárad., pr.pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
359.34 €
predaj mat., nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
299.45 €
predaj mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
48.00 €
DFA el., ener. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
785.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.68 €
predaj prac.pomoc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MIKRO s.r.o.
86.68 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
224.01 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.40 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
40.00 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
235.62 €
DFA technic., emisná kontr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
232.10 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
628.40 €
DFA aktual. progr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
300.00 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
15.20 €
predaj mat., náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
598.99 €
DFA aktual.progr. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
DFA služby auditor Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
90.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: CBS spol., s.r.o.
286.00 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
332.28 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
123.75 €
predaj prac.pom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Elarin s.r.o
717.00 €
DFA za mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MIlan Kapusta
20.40 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
202.37 €
predaj mat.- oprava zariad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
105.00 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
884.54 €
predaj ochr.prac.pom. - mat., nár. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
210.70 €
nákup mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
81.32 €
DFA vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36.16 €
DFA zosilňovač DS, oprava zosilň. Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: GARED- Jozef Ďurán
295.76 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LIM PO, s.r.o.
58.60 €
DFA za špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.50 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
12.70 €
DFA za strav.prac. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3529.54 €
DFA prac. pom. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
DFA popl. škol.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Pro Solutions
60.00 €
predaj pom.mat. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LAAX Rožňava
83.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.08 €
oprava, údržba- cintorín Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
85.02 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.22 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.60 €
DFA strava MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
130.68 €
DFA strav. prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
47.50 €
slov.occhr.zväz.autor. pre práva k hud. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
predaj prac.nár. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Záhradná a lesná techn., Ladislav Bernáth
600.60 €
DFA údržba VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
45.00 €
DFA údržba a opr. has.prístrojov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
203.00 €
predaj mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
113.57 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
8.50 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
fa za školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SOTAC s.r.o.
58.80 €
fa za mater. VO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
42.00 €
fa za prepravu štrku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
87.00 €
fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.32 €
fa za zálohu elektr. energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1088.00 €
fa za službu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
150.00 €
fa za stravu prísp.zamestnáv. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.80 €
fa za stravu prísp. zamestnáv. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
52.50 €
fa za stravu detí MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
254.43 €
fa za náradie NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Záhradná a lesná techn., Ladislav Bernáth
607.50 €
fa za materiál NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
464.00 €
fa za spracovanie hlásenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
52.56 €
fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.10 €
fa za odbor. literatúru Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.67 €
fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
fa za vedenie majetkového účtu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.72 €
Fa za ochr. prac. pom. NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
295.50 €
Fa za stravné prísp. zamestnáv. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.20 €
Fa za stravné prísp. zamestnáv. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
38.75 €
Fa za vodné a stočné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
61.31 €
FA za opravu verejného osvetlenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
37.50 €
fa za dodanie materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
16.80 €
Fa za činnosť bezpečnostného technika Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LACH s.r.o.
250.00 €
Rekonštr. miestnej komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
37905.29 €
Fa za mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
122.55 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za prepravu štrkku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
174.00 €
Fa ta odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.32 €
Fa za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
90.95 €
Fa za stravu prísp. zamestnáv. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
40.00 €
Fa za stravu 11/2016 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.00 €
FA za publik. Verejná správa Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
33.00 €
DFA za špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
platba za doménu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webexmedia, s.r.o.
144.00 €
DFA za špec.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MUDr. Laciak Vladislav
12.00 €
predaj prac.nár., mat. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
390.00 €
predaj mat., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
82.57 €
predaj mat., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
81.25 €
DFA strav.prac..MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2186.78 €
popl. za škol. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
100.90 €
DFA všeob.služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVES ZO
60.57 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
predaj mat., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
489.02 €
DFA mat.rekonštr. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Sztupák Ladislav L- Stav
901.00 €
DFA výpoč.techn. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Avalon IT s.r.o.
787.30 €
oprava,údržba-Citroen Berlingo Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Emil Petro-AUTOSERVIS
565.10 €
DFA odb.liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
27.60 €
DFA el.energia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
DFA strav.prac.MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
DFA strava -MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
88.35 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
224.41 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
predaj mat., Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
851.57 €
DFA za vyprac.projek.dokum. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BPM ELEKTRO s.r.o.
3705.00 €
DFA za vyprac.projekt.dokum. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BPM ELEKTRO s.r.o.
665.00 €
predaj mat., nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
94.12 €
predaj ochr.prac.pom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
81.29 €
predaj prac.nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
177.00 €
DFA-služby auditor Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
216.00 €
úhr.-telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
úhr. -telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
predaj pom.mat MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LAAX Rožňava
99.60 €
odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
333.03 €
predaj mat.-rúra PVC Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
962.35 €
DFA strav.kup. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
267.20 €
DFA strav.kup Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
33.75 €
DFA strav.kup. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
5.40 €
predaj piesku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
48.00 €
úhr.fak.-vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
45.59 €
pred ochr.pom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
30.80 €
predaj mat., nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EVMOS Rožňava
207.00 €
predaj mat., a nárad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
163.99 €
oprava a údržba sign.bezp.zariad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FITTICH RATES s.r.o.
418.50 €
predaj reziva Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DRE-FOREST Dáni
120.96 €
DFA materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
66.00 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
predaj drev.hmot. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: UaPPS
369.60 €
rekonštrukcia stavby-PZ,MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
727.90 €
DFA predaj materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
verejné osvetlenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Bendšuch Energy,s.r.o.
60.00 €
DFA rekonštr.stavby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1225.20 €
DFA odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.22 €
DFA telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
nákup služ.vozidla Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AMM Prešov s.r.o.
4800.00 €
Fa mat.,NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
269.50 €
Fa mat.,NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
163.08 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
962.35 €
Fa za Poradcu 2017 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
29.40 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BRITAKOV, O. Hatvanský
517.63 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
620.27 €
Fa za stravné kupóny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3270.54 €
Fa za prepravu štrku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
87.00 €
Fa za ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
580.60 €
Fa za inžiniersku činnosť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Eva Walentinová
300.00 €
Fa za informačnú tabuľu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: IGLI design, s.r.o.
57.60 €
fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za Poradcu 2017 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca s.r.o.
29.40 €
Fa za finanč. spravodajcu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
Fa za dodávku elektriny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
224.41 €
FA za betónovú zmes Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1296.00 €
Fa za materiál na miestn. komun. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za stolárkse výrobky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
358.00 €
Fa za hojdačky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
1137.00 €
Fa za spracovanie hlásenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
960.23 €
Fa za mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
485.71 €
Fa za komunálny odpad jún 2016 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
223.42 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za kosenie Odb.: Slov. vodoh. podnik, š.p. Správa povodia Slanej
Dod.: Štefan Gallai
70.00 €
Fa za prepravu - zájazd Odb.: Slov. vodoh. podnik, š.p. Správa povodia Slanej
Dod.: eurobus a.s.
275.00 €
Fa za stravné zamestnávateľ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
26.25 €
Fa za stravné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
4.20 €
Fa za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
216.60 €
Fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
66.02 €
Fa za materiiál - vodovod, komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BRITAKOV, O. Hatvanský
304.17 €
Fa za prepravu piesku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
231.00 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
Fa za prac. náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
705.00 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
142.60 €
Fa za beton. zmes Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1296.00 €
Fa za prac. pom. MŚ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
23.62 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
154.93 €
Fa za stol. výrobky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
466.00 €
Fa kompl. škol. agenda Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
58.00 €
Fa za projekt. dokument. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Ján KUNDRÁT
140.00 €
Fa za materiál, reokonš. PZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za interakt. tabuľu s príslušenstvom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: IVEKO s.r.o.
2150.00 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
658.34 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za inter. vybavenie MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
75.00 €
Fa za prac. pom. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
267.72 €
Fa za aktual. programu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
12.00 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.72 €
Fa za stravné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.60 €
Fa za stravné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
22.50 €
Fa za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
250.80 €
Fa za mater. rekonštr. MK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
659.16 €
Fa za dovoz materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
96.00 €
Fa z aochr. prac. pom. NP §52a Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
135.10 €
Fa za mat. rekon. PZ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za odbor. literatúru Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.70 €
Fa za prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Zdenko Haščák
259.00 €
Fa za projekt IBV-rozš. vodovodu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Zuzana Kinšterová
1000.00 €
Fa za kancel. nábytok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: AJ Produkty a.s.
346.80 €
Fa za vyhot. a montáž stolár. výrobkov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
320.40 €
Fa za práce IBV Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SPOJSTAV spol. s r. o.
1042.96 €
Fa za mater. , náradie NP §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
236.47 €
Fa za nárad. a ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
70.80 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa z a služby audítora Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
360.00 €
Fa za materiál na pieskovisko Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za prepravu piesku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
184.80 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAR-TEX s.r.o.
972.34 €
Fa za elektrinu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za odvoz TKO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
333.92 €
Fa za stravu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
4.00 €
Fa za príspevok zamestnáv. na stravu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
25.00 €
Fa za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
243.20 €
Fa za počítač. zostavu a inštal. práce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
842.89 €
Fas za plastové nádoby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
420.00 €
Fa za materiál na výst. vodovodu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
1004.88 €
Fa za systémovú podporu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
300.00 €
Fa za dopravu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Fa za prac. nár. a mater. NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
227.78 €
Fa za prac. náradie a mater. NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
214.67 €
Fa za nákup strav. kupónov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
4249.56 €
Fa za prac. náradie a materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor Centrum
293.30 €
Fa za vyhot. projektu IBV Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Waro real s.r.o.
2300.00 €
Fa za všeob. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za opravu zariad. a dodávku RCD Philips Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Jozef Ďurán - GARED
218.50 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
222.72 €
Fa za strav. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.80 €
Fa za stravu prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
23.75 €
FA za stravu MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
190.00 €
Fa za všeob. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
Fa za opravu kopír. stroja, výmena valca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.21 €
Fa za mater., náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
250.00 €
Fa za mater., náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
259.14 €
Fa za materiál, náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
394.00 €
Fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
34.58 €
Fa za prac. pomôc. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Mihálik-LAAX
182.60 €
DF2016/48 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
812.70 €
Fa za proj. dokum. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Waro real s.r.o.
717.00 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za špec. služby PT Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Ján Lach
50.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za dodanie služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Fa za dodanie programu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
Fa za odvoz TKO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.02 €
Fa za stravu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.00 €
Fa za stravu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
18.75 €
Fa za stravu MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
106.40 €
Fa za odbor. liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
14.00 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
2.64 €
Fa za vrecia na kom. odpad Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
19.80 €
Fa za údržbu hasiac. prístrojov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
193.20 €
Fa za učeb. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: PAllas - Iva Picková
227.68 €
FA za prac. pom. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
85.80 €
Fa za prac. náradie a ochr. pr. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
198.00 €
Fa za všeob. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
50.00 €
Fa za prac. náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Szappanos EVMOS
566.90 €
FA za služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
Fa za prac. náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Szappanos EVMOS
701.00 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.40 €
Fa za školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DPO SR, Odborná škola PO
180.00 €
Fa za náhrad. diely Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Igor Imre
540.00 €
Fa za elektrinu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
Fa za všeobecné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
50.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa z aodvoz odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
223.82 €
Fa za strav. príspevok zamestnáv. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Základná škola s VJM
2.80 €
Fa za stravné zamestnan. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Základná škola s VJM
17.50 €
Fa za stravné MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Základná škola s VJM
123.50 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LIM PO, s.r.o.
41.30 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
111.00 €
Fa za prac. náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
660.70 €
Fa za službu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
Fa za spracov. hlásenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za dodávku a distrib. elektriny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
175.64 €
FA finančný spravodajca Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.46 €
Fa za prac. náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Szappanos EVMOS
649.00 €
Fa za odvoz a likv. z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
276.40 €
Fa za školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: DPO SR, Odborná škola PO
25.00 €
Fa za služby mobilnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.20 €
Fa za jedálne kupóny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3270.54 €
Fa za odvoz odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.05 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za webstránku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: webexmedia, s.r.o.
12.00 €
Fa za poplatok za vedenie majetk. účtu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
Fa za činnosť bezpečn.a požiar. technika Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Ján Lach
150.00 €
Fa za špec. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Geodézia Rožńava
800.00 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
530.80 €
Fa za stravu zamest. SF Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.00 €
Fa za stravné zamestn. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
18.75 €
Fa za stravnu MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
195.70 €
Fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
42.44 €
Fa za služby mobilnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.10 €
Fa za všeob. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Gallai
50.00 €
Fa za služby audítora Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
240.00 €
Fa za odbor. literatúru Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
Fa za opravu prac. nár. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BB servis
290.00 €
Fa za dod. materiál vodovod Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
43.30 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za stravu zamestn. SF Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.60 €
Fa za stravu prac. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
41.25 €
Fa za stravu MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
228.95 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.64 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
87.00 €
Fa za členské Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ZMOS
89.59 €
Fa za poist. majetku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Generali Poisťovńa, a.s.
121.91 €
Fa za školenie HK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Obec Lipovník
7.91 €
Fa za ochranné prac. pom. 52a Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
410.80 €
Fa za prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
372.85 €
Fa za ročný prístup "Verejná správa" Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
Fa za odvoz a likv. z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
304.16 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za prepravu zamestnancov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVES ZO
69.17 €
Fa za ochr. prac. pom. NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
257.90 €
Fa za dodané služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Corpora Agro, sp. s r. o.
300.00 €
Fa za poistné majetku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Generali Poisťovńa, a.s.
160.51 €
Záloha za elektrinu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.20 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
277.57 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
19.20 €
Fa za stravu zam 10.2015 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
Fa za stravu 10.2015 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
Fa za dod. stravy 10.2015 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
208.05 €
Fa za mater. miest. komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
48.00 €
Fa za mater. vodovod Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
471.14 €
Fa za mater. vodovod Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
775.60 €
Fa za odbor. liter. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
27.60 €
Fa za odor. literatúru Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
33.00 €
Materiál miestne komunikácie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
225.10 €
Fa za likvid. odpadu z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
338.00 €
Fa za vybavenie MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
535.44 €
Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fakt. za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Mihálik-LAAX
182.60 €
Fakt. za mater. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
21.34 €
Zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
924.41 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.16 €
Fakt. z arealizáciu vodovodnej prípojky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
199.60 €
Fa za plast. nádoby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
42.84 €
Fa za zmes. komun. odad Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.15 €
Sada materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LADUX, s.r.o.
268.38 €
Fa za prísp. zamestnáv. n astravu zamestnancov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
21.75 €
Fakt. za stravné deti MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
237.50 €
Fa za "PORADCU 2016" doplatok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
Fakt. za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
28.30 €
Fa za antivír. program Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ESET, spol. s r.o.
80.54 €
Fa za mater. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Tóthová Eva - TEVA
112.58 €
Fakt. za mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za Finanč. spravodajcu 2016 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
Fakt. za "PORADCU 2016" Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
Fakt. za ochrann. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
314.00 €
Fa za likvid. a odvoz odpadu z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
293.75 €
Fa za mater. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
142.75 €
Fa za inter. vybavenie MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
547.00 €
Fa za interierové vybav. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Štefan Kovács
499.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
Fakt. za zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
541.26 €
Fakt. za materiál MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Árpád Jónás
116.73 €
Fakt. za prac. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
46.44 €
Fakt. za dodanie kalendárov Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Alfa a Omega, s.r.o.
15.00 €
Fakt. za zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROGASTROP. s.r.o.
893.30 €
Fakt. za prev. stroje MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROGASTROP. s.r.o.
580.80 €
Fakt. za prev. stroje a zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROGASTROP. s.r.o.
968.40 €
Fakt. za prev. stroje a zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROGASTROP. s.r.o.
949.07 €
Fa za odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.64 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
992.86 €
Fakt. za dodávku materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
708.96 €
Fa za prepravu materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
309.00 €
Fa za prepravu autobusom Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Benjamín Mezei
276.00 €
Fakt. za strav. kupóny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2291.52 €
Nákup strojov a zariadení NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
485.00 €
Likvidácia a odvoz z VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
730.79 €
Fakt. za kompl. škol. agendu pre MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ŠEVT a.s.
58.00 €
Fakt. za mater. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
1.20 €
Fakt. za dodaný tovar MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
2385.14 €
Fa za prev. stroje MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EUROGASTROP. s.r.o.
910.80 €
Fa za zariad. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
964.43 €
Fa za pracov. pomôcky MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
832.19 €
Fa za prev. stroje MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Rákai ELPONA
478.00 €
Fa za plastovú nádobu MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
135.00 €
Fa za mobilné služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za stav. material Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za zariaden. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Árpád Jónás
333.66 €
Fa za dodávku a distribúciu elektriny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.64 €
Fa za odvoz TKO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.05 €
Fa za stav. materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
991.73 €
Fa za vstupné členské Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
Fa za mater. a náradie NP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
221.17 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
450.00 €
Fa za stav, materiál MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
977.35 €
Fa za služby mobil. siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.30 €
Fa za stav. materiál MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
463.63 €
Fa za spracov. hlásenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za činnosť bezpečn. technika Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Ján Lach
150.00 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.15 €
Fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36.16 €
Fa za prepravu štrku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
174.00 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
46.00 €
Fa za prepravu stav. mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
492.00 €
Fa za krovinorez Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Diana Liptáková
759.00 €
Fa za audítorské služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: GemerAudit, spol. s. r. o.
336.00 €
Fa za stav. materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za vykonané stav. práce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: STAVIL, Viliam Szabó
65.00 €
Fa za stav. materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za strav. kupóny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2944.20 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
302.42 €
Fa za stav. mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za stav. mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
993.30 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za odvoz kom. odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
278.76 €
Fa za betónovú zmes Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
456.00 €
Fa za ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
56.80 €
Fa. za zámkovú dlažbu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
977.35 €
Fa. ochran. prac. odev Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
56.80 €
Fa za ochrann. prac. odev Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
339.90 €
Fa za kominárske práce Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Duck Marek - KOMINÁRSTVO
84.40 €
Fa za toner Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
76.00 €
Fa za prepravu materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
135.00 €
Fa za predaj materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za služ. mobil. telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Fa za náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
222.82 €
Fa za materiál Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAGIRA - Agnesa Badinová
361.79 €
Fa za ochr. prac. pom. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
39.60 €
Odvoz kom. odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
280.73 €
Fa za zámoč. práce a mater. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Sztupák Ladislav L- Stav
945.00 €
Fa za prepravu piesku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
96.00 €
Fa za odvoz odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
186.44 €
Fa za dodávku elektriny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
Fa za kuka nádoby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
281.04 €
Fa za služby pevnej siete Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
Fa za systémovú podporu URBIS Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MADE Spol. s r. o.
300.00 €
Fa za ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
158.69 €
Fa za materiál, piesok Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa. za materiál a náradie NP §52 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Szappanos EVMOS
430.20 €
Fa za dodanie materiálu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
215.22 €
Spracovanie hlásenia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Odb. prehliadka a skúška el.zariad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SzTEL s.r.o.
149.94 €
Nákup tlačiarne a tonera Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Servis Básthy a Koreň s.r.o.
163.40 €
Fa za ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
50.30 €
Fa za prac. nohavice ROH Odb.: Obec Bôrka
Dod.: BAR-TEX s.r.o.
92.00 €
Fa za mobil. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
Oprava elektr. náradia Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MIlan Kapusta
32.00 €
Fa za odvoz a likv. VKK Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
311.10 €
Fa za službu /vyhot. nápisov/ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Tóthová Eva - TEVA
80.22 €
Nákup materiálu - piesku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.28 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
166.14 €
Fa zaverejný prenos - rozhlas Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Fa za kuka nádoby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: MEVA-SK s.r.o.
40.44 €
Fa ochr. prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
131.15 €
Fa za vodné Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
22.01 €
Fa za prečistenie a opravu kachl. pece Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Peter Nagy - OKERT
156.00 €
Fa za tlačiar. služby Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovenská pošta, a.s.
9.62 €
Fa za mobil. telefon Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
Fa za nárad. AČ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LADUX, s.r.o.
855.90 €
Fa za telef. pevnú sieť Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.38 €
Fa za autor. kicen. za verej. použ. hudob. diel Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
Fa za odvoz KO Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
166.24 €
Fa za kontrolu a opravu has. zariad. Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
189.60 €
Fa za prepravu štrku Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Švantner Štefan
87.00 €
Fa za ochr. prac. pom. AČ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
243.52 €
Fakt. za mater. AČ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ladislav Szappanos EVMOS
661.20 €
Fa za príručku mzdov. účtovníčky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
8.50 €
Aktual. programu WinCITY cintorín Odb.: Obec Bôrka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
Fa za strav. lístky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2617.86 €
Fa za mobil. telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.84 €
Dodávka a montáž čerp. MŠ Odb.: Obec Bôrka
Dod.: ICSÓ Árpád
224.92 €
Fa za prenájom priestorov Odb.: eurobus, a.s.
Dod.: Obec Bôrka
150.00 €
Fa za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
293.75 €
Fa za dodávku elektriny Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.85 €
Fa za služby odvoz odpadu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
166.34 €
Účastnícky poplatok za školenie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: SOTAC s.r.o.
49.20 €
Fa za reflexné vesty Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Tóthová Eva - TEVA
99.90 €
Fa za náradie Odb.: Obec Bôrka
Dod.: EURIS, spol. s r.o.
401.16 €
Fa za vrecia kom. odpad Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
Fa za prac. pomôcky Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Janete s.r.o.
273.00 €
Fa za sprac. hlás. o odpade Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Fa finančný spravodajca 2014 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
48.86 €
Fa za tlačivá k dani z nehnuteľnosti Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
15.80 €
Fa za telefón Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.78 €
Doplatok za elektrinu Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
187.03 €
Fa za vedenie majetk. účtu CP Odb.: Obec Bôrka
Dod.: OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
Fa za odvoz komun. odpadu 12/2014 Odb.: Obec Bôrka
Dod.: FURA s.r.o.
165.84 €
Fa za telefón - pevná linka Odb.: Obec Bôrka
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.39 €