Snežná diera | Krásy našej obce

Snežná diera je národná prírodná pamiatka v správe príspevkovej organizácie Správa slovenských jaskýň.

Nachádza sa v katastrálním území obce Bôrka v okrese Rožňava v Košickom kraji na území Národného parku Slovenský Kras. Územie bolo vyhlásené v roku 1996. Ochranné pásmo nebolo stanovené.

V roku 1995 sa spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu.