Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Odpust-Búcsú

Odpust v Obci Bôrka sa uskutoční v dňoch 20. a 21. júla 2019.

A Barka-i Búcsú 2019.július 20. és 21. én lesz megtartva.       

PROGRAM:

20.júl  - sobota

 • 12.00 - Prijatie pútnikov za ozveny miestnych zvonov.Následne priebežné spovedanie veriacich.
 • 16.00 - Sv.omša za zosnulých členov škapuliarskeho spolku v jazyku maďarskom
 • 18.00 - Sv.omša v jazyku nemeckom
 • 20.00 - Sv.omša v jazyku slovenskom
 • 22.30 - Študenská omša v jazyku maďarskom

Po sv. omši bude fakľový a sviečkový pochod k Jaskynnej kaplnke. Celú noc  sa bude konať v miestnom kostole poklona.

21. júla - nedeľa

 • 05.00 - Gréckokatolícka sv. Liturgia v jazyku maďarskom
 • 07.00 - Ranná sv.omša v jazyku  maďarskom
 • 09.00 - Slávnostná sv. omša v jazyku slovenskom. Celebruje Mons. Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD biskup z Rožňavy
 • 11.00 - Slávnostná záverečná sv. omša v maďarskom jazyku, celebruje Mons.Dr. Rerenc Cserháti Ostrihomsko-Budapeštiansky pomocný biskup z Maďarska

Po svätej omši nasleduje posvätenie škapuliarov ako aj nových členov škapuliarskeho spolku.

Július 20. - szombat

 • 12.00 - A zarándokok fogadása harangszóval.Gyóntatás folyamatosan a templomkertben.
 • 16.00 - Szentmise az elhunyt társulati tagokért magyar nyelven
 • 18.00 - Szentmise német -magyar nyelven
 • 20.00 - Szentmise szlovák nyelven 
 • 22.30 - Magyar nyelvű diákmise

Fáklyás körmenet a Béke Barlanghoz

Éjszakai szentségimádás a kegytemplomban

Július 21. - vasárnap

 • 05.00 - Görög szertartású liturgia magyar nyelven
 • 07.00 - Reggeli szentmise magyar nyelven
 • 09.00 - Ünnepi szlovák szentmise Mons.prof.ThDr.PhDr. Stolárik Stanislav, PhD. rozsnyói egyházmegyés püspökkel
 • 11.00 - Ünnepi befejező szentmise magyar nyelven Mons. Dr. Cserháti Ferenc eszergom-budapesti segédpüspökkel a külföldön élő magyarok püspökével

Szentmise után a skapulárék és a skapulárés tagok megáldása.