Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Nariadenie Úradu verejného zdravotníctva

 10.03.2020

                             V zmysle verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dna 9.3.2020

Podľa §48 ods. 4 písm.d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom

a právnickým osobám

Z A K A Z U J E

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Termín: 10.03.2020 do 23.03.2020

V zmysle Verejnej vyhlášky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020:

N A R I A Ď U J E

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020

vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a

Talianskej republiky, do Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky

oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronikcy svojmu lekárovi

Termín: 10.03.2020 do odvolania


Zoznam článkov:

1 2 >