• Slideshow
    Stránky obce Bôrka

    Obec leží na styku Slov. rudohoria s východnou časťou Slov. krasu. Je východiskom do známej prírodnej rezervácie Zádielska dolina. Obec sa spomína v r. 1409 ako Barka a patrila Turianskemu panstvu. V 19. stor. sa nachádzala v obci uhliareň a píla. V r. 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, spracovaním dreva a baníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní pri ťažbe dreva, v poľnohosp., stavebníctve, obchode a službách. V obci sa nachádza barokový rím. kat. kostol z r. 1795, postavený na základoch z 12. stor., rím. kat. klas. kaplnka z prvej pol. 19. stor., kostol ref. cirkvi z konca 18. stor. a neobarok. kaštieľ z konca 19. stor. Okolitá príroda ponúka veľké možnosti na turistiku a krátkodobé víkendové pobyty.

     

Vitajte na stránkach obce Bôrka

Vitajte na stránkach obce <span>Bôrka</span>

Obec sa nachádza v Košickom kraji, okres Rožňava v Slovenskom krase, 22 km východne od Rožňavy, v nadmorskej výške 564 m. Najnižší bod v katastri je 545 m a najvyšší Csükerész / Osadník/ 1.180 m. Kataster obce leží na hranici medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím na severe v pramennej oblasti potoka Čremošná. Kataster má plochu 2.374 ha. Počet obyvateľov obce k decembru 2008 je 496. Bôrka je pútnickým miestom, spojená s marianskym kultom Panny Márie Karmelskej. Pozoruhodnými pamiatkami obce sú: pôvodný rím. kat. kostol postavený v gotickom štýle a reformovaný kostol v klasicistickom štýle. Dominantou obce je barokový kaštieľ, ktorý je kultúrnou pamiatkou.

 
Športové podujatia

...

Quisque condimentum ...