Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
95/2019 zabezpečenie systému nakladania s odpadmi Natur-Pack, a.s.
0.00 €
01/2019 poskytnutie služieb projektového manažmentu týkajúceho sa projektu výstavby novej budovy MŠ SzTEL s.r.o.
950.00 €
5190041489 poistenie osôb počas dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa ,a s.
19.92 €
6823962267 poistná zmluva Komunálna poisťovňa ,a s.
23.54 €
BGA/7611/4/2018 Podpora výstavby MŠ v obci Bôrka Betlen Gábor Alapkezelő z.r.t.
0.00 €
700770141 poistenie prívesu Alianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
0.00 €
700770015 Poistka traktrora Komunálna poisťovňa ,a s.
335.04 €
č. 4/2018 zhotoviť a odovzdať dielo "Kaštieľ Bôrka...." RESTAURO-Arte s.r.o.
53796.00 €
5190041486 úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
146.25 €
6 820 310 255 poistka V3S Komunálna poisťovňa ,a s.
21.60 €
6 823 569 633 Poistka-trakt. príves Komunálna poisťovňa ,a s.
25.07 €
6823414180 poist. zodpovednosti za škodu spôsob. prev. motor. vozidla Komunálna poisťovňa ,a s.
44.47 €
1048052419 Poistenie zodpovednosti za škodu sp. motor.voz. Komunálna poisťovňa ,a s.
0.00 €
5190041485 poistenie UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
6.64 €
163/2018 Poverenie na spracovanie osob. údajov MADE Spol. s r. o.
0.00 €
5180000366 kúpa traktora s príslušenstvom ZORA-MIMEX servis s.r.o.
0.00 €
5180000366 finančný leasing - traktor FARMATRAC s čelným nakladačom S Slovensko, sp. s r. o.
0.00 €
1532018 uzavretie úrazového poistenia Komunálna poisťovňa ,a s.
32.50 €
07062018 poskytovanie aktualizácií a práva na použitie programov TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
06062018 poverenie spracúvaním osobných údajov FO TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
N: 269/2018 Predaj - kúpa nehnuteľnosti Obec Bôrka
159.00 €
5190035717 poistné UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
136.50 €
5190035716 poistenie UoZ počas aktiv. činnosti Komunálna poisťovňa ,a s.
52.00 €
č. 223011/2017 vykonať dielo:Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Bôrka" Ing. Roman Hlocký ZERO II, spol. s r. o.
84056.81 €
č. 17/43/052/432 zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 218/2017 zabezpečenie stravovania pre stravníkov v obci Bôrka ZŠ s VJS
0.00 €
30102017 Audit individuálnej účtovnej závierky obce GemerAudit, spol. s. r. o.
0.00 €
24-004/2017 uskutočnenie stavebných prác, zhotov. stav. diela RESTAURO-Arte s.r.o.
68640.00 €
č. 16/43/052/574 Úprava práv a povinností účastníkov dohody Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
D. 16/43/052/574 Zabezp. podmienok vykonáv. aktiv. činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
D č.16/43/054/198 Poskytn. finanč. prostr. na mentor. zaprac. a prax Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
01-488-2016 Poskytovanie služby aplikačných modulov DataCentrum elektronizácie úz. sam. Slovenska
0.00 €
01-10/2016 zhotovenie stavebného diela EUROVIA SK, a.s.
82503.91 €
01-09/2016 ´kúpa motorového vozidla AMM Prešov s.r.o.
4.80 €
č. 16/43/054/1 Poskytn. finančn príspevku na vytváranie prac. miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5190018474 Úrazové poist. UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
120.25 €
468/2015 Dodatok k zmluve o znešk. nebezp. odpadu AKU-TRANS spol. s. r. o.
0.00 €
1639/2008 Zmluva o odvoze nebezpečného odpadu AKU-TRANS spol. s. r. o.
0.00 €
15/43/52A/154 Vykonávanie aktivačnej činnosti dormou DS Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
60-000050876PO2012 Doplenie OM Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
5338/2015/A1V Ralizácia vodovodnej prípojky Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
199.60 €
414/2015 Dohoda na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnan. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2015 Darovanie hnut. majetku Štefan Kovács
150.00 €
368/2015 Dodávky strav do MŠ Bôrka Základná škola s VJM
0.00 €
16901-1/2015-RV Poskytnutie údajov z evidencie SHR Obec Bôrka
0.00 €
č. 1.2015 AS Poskytnutie služieb audítorom GemerAudit, spol. s. r. o.
336.00 €
č. 79/2015/AČ/12 Zabezp. realizácie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 5190018077 úrazové poistenie UoZ § 52 Komunálna poisťovňa ,a s.
35.75 €
č. 5190018076 úrazové poistenie UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
139.75 €
č. 15,43,052,20 Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Dodatok č. 1 Zmena čísla dohody Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 16/43/054/69 Poskytnutie fin. príspevku na vytvár. prac. miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
201/2015 Finančný príspevok-dar na zariad. kuchyne MŠ ESET, spol. s r.o.
2000.00 €
č.2 Zabezpečenie informácií k projektu o NFP Ultima Ratio, s.r.o.
0.00 €
č. 1 Realizácia Žiadosti o nenávaratný finančný prísp. Ultima Ratio, s.r.o.
0.00 €
č. 15/43/054/37 Poskytov. finanč. príspevku na vytváranie prac. miest Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 1/2015 poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA s.r.o.
0.00 €
č. 5190015246 Úrazové poistenie osôb - DS Komunálna poisťovňa ,a s.
6.50 €
č. 15/43/52a/7 Dodatok k DS § 52a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 15/43/52a/11 Vykon. AČ formou dobrov. služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 15/43/52a/10 Vykonávanie AČ formou dobrov. služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 15/43/52A/7 Vykonávanie dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 9/2015/AČ/12 Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
131/2015 Zmena poskyt. mobil. služieb Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
5190015240 Poistenie UoZ Komunálna poisťovňa ,a s.
143.00 €
č. 26/2015/AC/10 Vykonávanie pracovnej činnosti v rozsahu 32 hod. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 5/DČ/2015/AC/10 Realizácia pracovnej činnosti v rozsahu 32 hodín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN Vykonávanie MOS pre obec Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
14/43/052/1100 Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
č. 14/43/052/1100 Vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
0.00 €

Archív zmlúv:

(227.06 kb)
(495.27 kb)
(1156.12 kb)
(744.77 kb)
(3603.06 kb)