Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Bôrka
Bôrka 5, 049 42 Drnava

Telefón: +421 58 / 788 20 36
E-mail: info@obecborka.sk

Starosta: Vojtech Ičo

Zástupca: Ján Ivánko

Poslanci OZ:

Gabriel Kovács
Gellért Gallai
Štefan Gallai
Tibor Kováč

Kontrolór: Mgr. Eva Kovácsová

Ekonómka, účtovníčka: Mária Krajňáková

Odborný referent : Mgr. Iveta Kováčová