Oznamy Urbariátu

Oznamy Urbariátu v Bôrke

Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bôrka oznamuje svojim členom a podielnikom, že dňa 28.03.2015 v sobotu sa bude
konať riadne zhromaždenie UaPPS vo veľkej sále kaštieľa v Bôrke, so začiatkom o14,00 hodine.

(367.2 kb)