Oznamy Urbariátu

Oznamy Urbariátu v Bôrke

Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo Bôrka oznamuje svojim členom a podielnikom, že dňa 24.03.2018 v sobotu sa bude
konať riadne zhromaždenie UaPPS vo veľkej sále kaštieľa v Bôrke, so začiatkom o14,00 hodine.

(918.05 kb)
(1075.47 kb)