Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
08/2016 Obj. náhrad. dielov Igor Imre
540.00 €
07/2016 Obj. vytýčenie podzem. telek. vedení Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
04/2016 Obj. projekt. dokumentácie Waro real s.r.o.
2300.00 €
06/2016 Obj. na ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
111.00 €
05/2016 Obj. na pracov. náradie Diana Liptáková
660.70 €
03/2016 Obj. náradia Ladislav Szappanos EVMOS
649.00 €
02/2016 Obj. tlačív MŠ ŠEVT a.s.
0.00 €
01/2016 Obj. stravných kupónov LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3.15 €
č 323/2015 - 34 Cyklické práce - p. Čremošná Obec Bôrka
340.00 €
č. 3/2015 Odborná prehl. a skúška elek. zariad. SzTEL s.r.o.
149.94 €
02/2015 Objed. poštov. poukazov na účet Slovenská pošta, a.s.
9.62 €
01/2015 Obj. daňových tlačív Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
15.80 €