Kultúra

Pamiatky

Kostol rímskokatolícky barokový z roku 1759, postavený na mieste gotického; neskorobarokové obrazy a sochy
Kaplnka rímskokatolícka klasicistická z 1. polovice 19. storočia
Kostol referenčný klasicistický z konca 18. storočia
Kaštieľ neobarokový z konca 19. storočia

Tradície

Potočná vidlicová ulicová zástavba. Ešte v polovici 20. storočia sa tu tkalo plátno a handričkové pokrovce