Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
DF2018/204 strava MŠ ZŠ s VJS
11.70 €
DF2018/203 strava MŠ ZŠ s VJS
45.24 €
DF2018/202 strava MŠ ZŠ s VJS
117.81 €
DF2018/201 odvoz KO FURA s.r.o.
222.34 €
DF2018/200 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/199 rekonštr.stavby MK EUROVIA SK, a.s.
3215.70 €
DF2018/198 odb.literat. Poradca s.r.o.
17.20 €
DF2018/197 odb.liter.bud.rok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
117.00 €
DF2018/196 odb.liter.bud.rok Poradca s.r.o.
32.90 €
DF2018/195 mat. na kult.poduj. Koloria a.s.
72.30 €
DF2018/194 odvoz KO FURA s.r.o.
224.52 €
DF2018/193 DFA oprava,údržba Bendšuch Energy,s.r.o.
45.10 €
DF2018/192 DFA zásob.vodou BAGIRA - Agnesa Badinová
321.88 €
DF2018/191 predaj mater., nárad., Janete s.r.o.
200.00 €
DF2018/190 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.71 €
DF2018/189 nákup str.kuponov Up Slovensko, s.r.o.
2244.90 €
DF2018/188 predaj mater. EURIS, spol. s r.o.
79.04 €
DF2018/187 odvoz KO FURA s.r.o.
222.03 €
DF2018/186 všeob.služby FILLECK, s.r.o.
300.00 €
DF2018/185 el.energ. - DS, OcÚ, VO Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DF2018/184 DFA zásob.vodou BAGIRA - Agnesa Badinová
980.89 €
DF2018/183 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/182 DFA prac.pom.MŠ DRÁČIK - DIVI s.r.o.
495.67 €
DF2018/181 Strava MŠ ZŠ s VJS
12.00 €
DF2018/180 Strava MŠ ZŠ s VJS
46.40 €
DF2018/179 Strava MŠ ZŠ s VJS
103.95 €
DF2018/178 DFA oprava,údržba Bendšuch Energy,s.r.o.
52.50 €
DF2018/177 predaj mater., nárad., Anežka Kováčová - Kolor Centrum
107.47 €
DF2018/176 predaj mater., nárad., Anežka Kováčová - Kolor Centrum
148.10 €
DF2018/175 rekonštr.stavby MK B.L.B. SPED, s.r.o.
228.00 €
DF2018/174 prac.pomoc. RAABE
28.16 €
DF2018/173 špec.služby GemerAudit, spol. s. r. o.
360.00 €
DF2018/172 odborn.literat. CBS spol., s.r.o.
180.00 €
DF2018/171 DFA všeob.služby FURA s.r.o.
9.60 €
DF2018/170 oprava zariad.prístr. BB servis
194.20 €
DF2018/169 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.31 €
DF2018/168 rekonšt.stavby MK EURIS, spol. s r.o.
453.31 €
DF2018/167 rekonšt.stavby MK B.L.B. SPED, s.r.o.
78.00 €
DF2018/166 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
87.12 €
DF2018/165 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
12.90 €
DF2018/164 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/163 strava MŠ ZŠ s VJS
49.88 €
DF2018/162 odvoz KO FURA s.r.o.
223.24 €
DF2018/161 rekonš.stavby MK BAGIRA - Agnesa Badinová
965.20 €
DF2018/160 oprava,údržba - MK BAGIRA - Agnesa Badinová
980.89 €
DF2018/159 predaj prac.pomoc.MŠ LAAX Rožňava
49.80 €
DF2018/158 predaj mater. Poradca s.r.o.
29.40 €
DF2018/157 rekonštr.stavby MK B.L.B. SPED, s.r.o.
192.00 €
DF2018/156 predaj mater., MEVA-SK s.r.o.
63.72 €
DF2018/155 predaj mater., náradie- NP Anežka Kováčová - Kolor Centrum
602.33 €
DF2018/154 DFA prac.pomoc. MŠ RAABE
37.20 €
DF2018/153 všeobec.služby Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DF2018/152 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.91 €
DF2018/151 predaj mater., náradie- NP Janete s.r.o.
187.56 €
DF2018/150 DFA vodné,energia Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
81.77 €
DF2018/149 rekonštr.stavby MK B.L.B. SPED, s.r.o.
72.00 €
DF2018/148 oprava,údržba- zariad., prístr. ZORA-MIMEX servis s.r.o.
78.00 €
DF2018/147 servis,oprava,údržba- FARMTRAC KING ZORA-MIMEX servis s.r.o.
170.04 €
DF2018/146 DFA všeob.služby Duck Marek - KOMINÁRSTVO
88.40 €
DF2018/145 predaj mater., nárad., EVMOS Rožňava
410.00 €
DF2018/144 rekonštr.stavby MK EURIS, spol. s r.o.
651.92 €
DF2018/143 odvoz KO FURA s.r.o.
331.10 €
DF2018/142 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/141 rekonštruk.stavby MK BAGIRA - Agnesa Badinová
958.87 €
DF2018/140 predaj mater., nárad., Janete s.r.o.
300.90 €
DF2018/139 predaj mater., nárad., Anežka Kováčová - Kolor Centrum
333.02 €
DF2018/138 predaj mater., nárad., Janete s.r.o.
43.48 €
DF2018/137 predaj mater., nárad., Janete s.r.o.
165.08 €
DF2018/136 predaj mater. MEVA-SK s.r.o.
60.84 €
DF2018/135 DFA špec.služby EKOTEC spol. s.r.o.
169.80 €
DF2018/134 DFA rekonšt.stavby MK Švantner Štefan
231.00 €
DFA2018/133 DFA oprava, údržba Emil Petro-AUTOSERVIS
839.90 €
DF2018/132 DFA prac.pom. MŠ NOMILAND, s. r. o.
819.10 €
DF2018/131 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.71 €
DF2018/130 DFA materiál DRE-FOREST Dáni
103.68 €
DF2018/129 DFA odborn.literat. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
73.51 €
DF2018/128 rekonštr.stavby MK EURIS, spol. s r.o.
392.41 €
DF2018/127 rekonštr.stavby MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
590.40 €
DF2018/119 rekonšt.stavby MK BAGIRA - Agnesa Badinová
986.65 €
DF2018/124 elekt.energia VO Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DF2018/123 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/122 všeobec.služby Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
130.91 €
DF2018/121 DFA odborn.literat. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
DF2018/120 odvoz KO FURA s.r.o.
222.64 €
DF2018/118 mater., nárad., Reštart GIPSBAU SABA
428.81 €
DF2018/117 špec.služby ŠEVT a.s.
46.33 €
DF2018/116 oprava,údržba VO Bendšuch Energy,s.r.o.
75.00 €
DF2018/115 všeobec.služby FURA s.r.o.
12.00 €
DF2018/114 predaj mater., prac.nárad. EVMOS Rožňava
99.90 €
DF2018/113 rekonštr.stavby MK Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
440.40 €
DF2018/112 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.82 €
DF2018/111 nákup str.kuponov Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DF2018/110 DFA členské OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
DF2018/109 rekonštrukcia MK,materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
969.66 €
DF2018/108 rekonštr.stavby MK Švantner Štefan
366.00 €
DF2018/107 rekonštrukcia stavby MK EURIS, spol. s r.o.
1392.78 €
DF2018/106 odvoz KO FURA s.r.o.
222.94 €
DF2018/105 DFA prac.pom.MŠ ŠEVT a.s.
17.72 €
DF2018/104 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/103 rekonštrukcia MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DF2018/102 rekonštrukcia MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DF2018 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
12.00 €
DF2018/100 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
46.40 €
DF2018/99 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
342.54 €
DF2018/98 rekonštr.stavby MK Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1321.20 €
DF2018/97 predaj prac.nár. Reštart ESF Diana Liptáková
568.99 €
DF2018/96 odvoz KO FURA s.r.o.
218.43 €
DF2018/95 DFA špec.služby COMPEKO BREZNO, s.r.o.
276.00 €
DF2018/94 DFA vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
52.92 €
DF2018/93 všeob.služby Regiotel Fiľakovo, s.r.o.
300.00 €
DF2018/92 rekonštr.stavby MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
DF2018/91 DFA špec.služby TOPSET Solutions s.r.o.
24.00 €
DF2018/90 oprava , údržba VO Bendšuch Energy,s.r.o.
51.00 €
DF2018/89 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
35.32 €
DF2018/88 predaj mater., ocsr.prac.pom., Janete s.r.o.
175.00 €
DF2018/87 predaj mater., ochr.prac.pom., Janete s.r.o.
187.50 €
DF2018/86 predaj mater. MEVA-SK s.r.o.
121.68 €
DF2018/85 oborn.literat. Poradca s.r.o.
7.50 €
DF2018/83 špec.služby TOPSET Solutions s.r.o.
172.80 €
DF2018/82 odvoz KO FURA s.r.o.
222.34 €
DF2018/81 odbor.liter. CBS spol., s.r.o.
180.00 €
DF2018/80 rekonštr.stavby MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
345.60 €
DF2018/79 rekonšt.stavby MK EURIS, spol. s r.o.
1772.95 €
DF2018/78 rekonšt. MK Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1321.20 €
DF2018/77 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
12.60 €
DF2018/76 strava MŠ ZŠ s VJS
48.72 €
DF2018/75 strava MŠ ZŠ s VJS
346.50 €
DF2018/74 oprava kaštieľa Štefan Kovács
861.00 €
DF2018/73 rekonšt.stavby MK BAGIRA - Agnesa Badinová
858.10 €
DF2018/72 nákup strav.kuponov Up Slovensko, s.r.o.
2990.82 €
DF2018/71 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/70 DFA materiál MEVA-SK s.r.o.
127.44 €
DF2018/69 DFA odborn.literat. CBS spol., s.r.o.
205.20 €
DF2018/68 rekonštr.stavby MK DRE-FOREST Dáni
468.00 €
DF2018/67 mater., nárad., Reštart Janete s.r.o.
437.80 €
DF2018/66 nákup mater. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
167.75 €
DF2018/65 odvoz KO FURA s.r.o.
257.53 €
DF2018/64 rekonštrukcia stavby MK Švantner Štefan
96.00 €
DF2018/63 pom.mat.MŠ RAABE
31.16 €
DF2018/62 špec.služby GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
DF2018/61 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
32.41 €
DF2018/60 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/59 strava MŠ ZŠ s VJS
38.28 €
DF2018/58 strava MŠ ZŠ s VJS
9.90 €
DF2018/57 strava MŠ ZŠ s VJS
288.09 €
DF2018/56 DFA el.energia Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DF2018/55 odvoz KO FURA s.r.o.
223.04 €
DF2018/54 rekonštr.stavby EURIS, spol. s r.o.
329.18 €
DF2018/53 špec.služby MADE Spol. s r. o.
300.00 €
DF2018/52 mater., nárad., Janete s.r.o.
175.80 €
DF2018/51 mat., nárad., ochra.prac.pom. Janete s.r.o.
875.50 €
DF2018/50 ochr.prac.pom., mater., nárad., Janete s.r.o.
612.78 €
DF2018/49 DFA odborn.literat. Poradca s.r.o.
14.90 €
DF2018/48 všeob.služb. FURA s.r.o.
12.00 €
DF2018/47 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
33.90 €
DF2018/46 oprava MR GARED- Jozef Ďurán
120.00 €
DF2018/45 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/44 strava MŠ ZŠ s VJS
40.60 €
DF2018/43 strava MŠ ZŠ s VJS
10.50 €
DF2018/42 strava MŠ ZŠ s VJS
321.75 €
DF2018/41 odvoz KO FURA s.r.o.
332.16 €
DF2018/40 mat., nárad., ochra.prac.pom. Janete s.r.o.
220.00 €
DF2018/39 prac.nárad., Diana Liptáková
174.04 €
DF2018/38 služby verej. rozhl. SLOVGRAM
38.50 €
DF2018/37 mat., prac., nárad. EVMOS Rožňava
199.90 €
DF2018/36 oprava,údržba FITTICH RATES s.r.o.
339.00 €
DF2018/35 vodné, elek.ener. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
49.30 €
DF2018/34 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
32.41 €
DF2018/33 prac.pom.MŠ NOMILAND, s. r. o.
148.80 €
DF2018/32 strava MŠ ZŠ s VJS
37.12 €
DF2018/31 DFA strava MŠ ZŠ s VJS
9.60 €
DF2018/30 predaj mater. MEVA-SK s.r.o.
140.16 €
DF2018/29 zaúčt.služby verej.rozhl. Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
DF2018/28 zaúčt.telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/27 zaúčt.všeob.služby Štefan Gallai
180.00 €
DF2018/26 strava MŠ ZŠ s VJS
254.43 €
DF2018/25 zaúčt.prac.pom.MŠ RAABE
31.16 €
DF2018/24 odvoz KO FURA s.r.o.
222.94 €
DF2018/23 zaúčt.mat.nárad. - NP EVMOS Rožňava
449.42 €
DF2018/22 zaúčt za opr.zariad.prístr. Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
154.80 €
DF2018/21 zaúčt.ochr.pom. a mater. Janete s.r.o.
175.08 €
DF2018/20 zaúčt.odb.liter. Poradca s.r.o.
27.60 €
DF2018/19 zaúčt.materiál FURA s.r.o.
59.40 €
DF2018/18 zaúčt.prac.pooc. MŠ GASTROLUX s.r.o
388.18 €
DF2018/17 zaúčt.špec.služby TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
DF2018/16 zaúčt.všeob.služby Servis Básthy a Koreň s.r.o.
425.24 €
DF2018/15 zaúčt.teleffon Slovak Telekom, a.s.
36.91 €
DF2018/14 úhr.el.energ. Východoslovenská energetika a.s.
997.00 €
DF2018/13 strava MŠ ZŠ s VJS
10.50 €
DF2018/12 strava MŠ ZŠ s VJS
238.59 €
DF2018/11 strava MŠ ZŠ s VJS
40.60 €
DF2018/10 úhr.DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2018/9 úhr.DFA odvoz KO FURA s.r.o.
222.54 €
DF2018/8 úhr.DFA všeo.služby Štefan Gallai
120.00 €
DF2018/6 úhr.DFA mater.na miest.komun. Švantner Štefan
87.00 €
DF2018/5 úhr.DFA všeob.služby FURA s.r.o.
12.00 €
DF2018/4 úhr.DFA stravné kup. Up Slovensko, s.r.o.
3259.54 €
DF2018/3 úhr.DFA odbor.liter. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
7.45 €
DF2018/2 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
35.41 €
DF2018/1 oprava kopír.stroja Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.20 €
DF2017/235 predaj mat., nárad., EURIS, spol. s r.o.
159.36 €
DF2017/234 odb.lit.bud.rok Poradca s.r.o.
17.20 €
DF2017/233 popl.školenie Obec Lipovník
47.85 €
DF2017/232 členské webexmedia, s.r.o.
144.00 €
DF2017/231 všeob.služby TEVA
158.40 €
DF2017/230 člens.poplat. OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
DF2017/228 telefon Slovak Telekom, a.s.
35.60 €
DF2017/227 vodné MŠ, PZ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
70.74 €
DF2017/226 všeob.služby Štefan Gallai
120.00 €
DF2017/225 strava MŠ ZŠ s VJS
35.96 €
DF2017/224 strava MŠ ZŠ s VJS
9.30 €
DF2017/223 strava MŠ ZŠ s VJS
312.84 €
DF2017/222 strava MŠ ZŠ s VJS
11.10 €
DF2017/220 rekonštr. - Kaštieľ RESTAURO-Arte s.r.o.
25000.00 €
DF2017/219 pred.prac.pom.MŠ Jurekspo s.r.o.
19.19 €
DF2017/221 strava MŠ ZŠ s VJS
42.92 €
DF2017/218 predaj mater. CONNECT
27.12 €
DF2017/217 oprava,kaštieľa BAGIRA - Agnesa Badinová
522.25 €
DF2017/216 mater., nárad., ochr.pom., Janete s.r.o.
407.80 €
DF2017/215 predaj mater. MK Švantner Štefan
55.20 €
DF2017/214 rekonšt.VO Support-Consulting s.r.o
1140.00 €
DF2017/213 odvoz KO FURA s.r.o.
222.72 €
DF2017/212 telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2017/211 strava MŠ ZŠ s VJS
278.19 €
DF2017/210 prac.pomoc. MŠ RAABE
31.16 €
DF2017/209 pred. mater. CONNECT
100.94 €
DF2017/208 všeob.služby OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
DF2017/207 rekonšt. VO IN - PRO s.r.o.
1704.00 €
DF2017/206 rekonšt. VO VOLUMA s.r.o
700.00 €
DF2017/205 odvoz KO FURA s.r.o.
146.44 €
DF2017/204 odb.liter. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
96.00 €
DF2017/203 oprava,kaštieľa RESTAURO-Arte s.r.o.
3432.00 €
DF2017/202 prac.pomoc. MŠ NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
DF2017/201 prac.pomoc. MŠ NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
DF2017/200 prac.pomoc. MŠ NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
DF2017/199 prac.pomoc. MŠ NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
DF2017/198 oprava,údržba budov Anežka Kováčová - Kolor Centrum
197.93 €
DF2017/197 zaúčt.telefon Slovak Telekom, a.s.
35.11 €
DF2017/196 prac.pom.MŠ NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
DF2017/195 rekonšt.stavby MK BAGIRA - Agnesa Badinová
741.01 €
DF2017/194 energia OcÚ Východoslovenská energetika a.s.
937.00 €
DF2017/193 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
DF2017/192 rekonšt.stavby MK EUROVIA SK, a.s.
21648.78 €
DF2017/191 prac.pom.MŠ Viera Pechová
121.50 €
DF2017/190 rekonšt.stavby MK Švantner Štefan
96.00 €
DF2017/189 rekonšt.stavby MK Švantner Štefan
222.00 €
DF2017/188 rekonštr.stavby MK VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
DF2017/187 odvoz KO FURA s.r.o.
223.02 €
DF2017/186 stava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.00 €
DF2017/185 strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
50.00 €
DF2017/184 strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
135.63 €
DF2017/183 prac.pomoc. MŠ LAAX Rožňava
141.85 €
DF2017/182 služby auditor GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
DF2017/181 DFA prac.pom. NOMILAND, s. r. o.
250.20 €
DF2017/180 nákup strav.kuponov LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
1768.34 €
DF2017/179 predaj nárad., mater., Janete s.r.o.
299.45 €
DF2017/178 špec.služby ESET, spol. s r.o.
80.54 €
DF2017/177 DFA všeob.služby FURA s.r.o.
12.00 €
DF2017/176 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.70 €
DF2017/175 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
460.80 €
DF2017/174 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
16.44 €
DF2017/173 predaj prac.pom. MŠ RAABE
70.45 €
DF2017/172 predaj mater. EURIS, spol. s r.o.
523.92 €
DF2017/171 odvoz KO FURA s.r.o.
332.73 €
2017/170 predaj prac., nárad.-materiál EVMOS Rožňava
55.80 €
2017/169 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.60 €
2017/168 DFA strav MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
47.50 €
2017/167 DFA strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
327.69 €
2017/166 DFA pom.mat. LAAX Rožňava
33.20 €
2017//165 predaj mat., náradie Anežka Kováčová - Kolor Centrum
186.02 €
2017/164 DFA za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
490.70 €
2017/163 rekonštr.stavby Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
432.00 €
2017/162 DFA popl. za škol. Obec Lipovník
66.23 €
2017/161 DFA odb.literat. Poradca s.r.o.
16.70 €
2017/160 DFA za materiál MEVA-SK s.r.o.
63.00 €
2017/159 DFA rekonšt.stavby Švantner Štefan
231.00 €
2017/158 DFA členský popl. OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
2017/157 DFA vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
48.73 €
2017/156 DFA rekonštr. MK BRITAKOV, O. Hatvanský
1155.88 €
2017/155 DFA údržba Štefan Kovács
88.50 €
DF2017/154 DFA všeob.služby CBS spol., s.r.o.
80.80 €
2017/153 DFA rekonšt.stavby Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
793.20 €
2017/152 predaj prac.pom. Nápravník Kamil
165.85 €
2017/151 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
2017/150 DFA rekonšt.stavby EURIS, spol. s r.o.
337.44 €
2017/149 DFA rekonšt.stavby VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
2017/148 DFA špec. služby EKOTEC spol. s.r.o.
170.00 €
2017/147 DFA rekonšt.stavby Švantner Štefan
259.20 €
2017/146 predaj mat. BAGIRA - Agnesa Badinová
890.18 €
2017/145 odvoz KO FURA s.r.o.
222.82 €
2017/144 predaj mat.- nárad. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
289.96 €
2017/143 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
2017/142 DFA prac.pomoc. ŠEVT a.s.
46.33 €
2017/141 nákup mat., Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.20 €
2017/140 DFA rekonšt.stavby VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
2014/139 rekonštrukcia stavby VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
100.80 €
2017/138 DFA všeob.služby LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3529.54 €
2017/137 predaj mat. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
361.48 €
2017/136 predaj mat. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
47.14 €
217/135 údržba strojov a zariad. MIlan Kapusta
11.00 €
2017/134 odvoz KO FURA s.r.o.
189.21 €
2017/133 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
2017/132 nákup mat.,- nárad. Janete s.r.o.
239.55 €
2017/131 DFA el.energia Východoslovenská energetika a.s.
937.00 €
2017/130 rekonšt.stavby VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
2017/129 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
2017/128 odvoz KO FURA s.r.o.
223.62 €
2017/127 rekonšt.stavby BAGIRA - Agnesa Badinová
600.08 €
2017/126 DFA kanc.nábytok B2B Partner s.r.o.
1062.00 €
2017/125 DFA rekonš.stavby. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
345.60 €
2017/124 DFA odb.liter. CBS spol., s.r.o.
291.50 €
2017/123 DFA rekonšt.stavby EURIS, spol. s r.o.
829.96 €
2017/117 DFA všeo.služby eurobus a.s.
286.00 €
2017/122 DFA reknošt. MK Švantner Štefan
192.00 €
2017/121 predaj mat.- nárad. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
134.08 €
2017/120 DFA všeob.služby FURA s.r.o.
12.00 €
2017/119 údržba VO Bendšuch Energy,s.r.o.
22.50 €
2017/118 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
DF 2017/116 DFA tech.návr.obn.fas.kaš. mgr.art.Martin Kukura
1000.00 €
DF2017/115 DFA tech.návr.obn.fas.kaš. mgr.art.Martin Kukura
1400.00 €
DF2017/114 nákup mat. EURIS, spol. s r.o.
851.52 €
DF2017/113 nákup mater. BAGIRA - Agnesa Badinová
688.18 €
DF2017/112 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
DF2017/111 strava prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.40 €
DF2017/110 strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
52.50 €
DF2017/109 strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
417.78 €
DF2017/108 odvoz KO FURA s.r.o.
223.02 €
DF2017/107 nákup mater. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
230.10 €
DF2017/106 DFA rekonšt.stavby VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
00201744 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
2122528254 DFA vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
81.74 €
8701055710 DFA strava.prac.- popl.banke LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2825.06 €
112017 predaj mater. Švantner Štefan
96.00 €
82017 predaj mater. Švantner Štefan
144.00 €
2017214 predaj mater. BAGIRA - Agnesa Badinová
731.60 €
3416657950 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.50 €
132017 predaj mater. Štefan Kovács
381.00 €
172910 predaj mater. MEVA-SK s.r.o.
42.00 €
00161744 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
118.80 €
2017100228 predaj mater., nárad., pr.pom. Janete s.r.o.
74.65 €
022017 všeob. služby Štefan Gallai
50.00 €
112017 predaj gulat. DRE-FOREST Dáni
77.98 €
4796979070 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
30.28 €
8317 DFA všeob.služby Duck Marek - KOMINÁRSTVO
84.40 €
412017 predaj mater.,nárad. Diana Liptáková
174.97 €
402017 strav .prac. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.80 €
392017 strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
48.75 €
382017 strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
375.21 €
41002017 predaj mater. EURIS, spol. s r.o.
955.92 €
00151744 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
20170699 predaj mater., náradie Anežka Kováčová - Kolor Centrum
350.83 €
00121744 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
17014 poplat.škol. MŠ Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o.
220.00 €
81744 predaj mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
112017 technic. -emisná kontr. Emil Petro-AUTOSERVIS
442.80 €
3415692712 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
35.58 €
2017100172 predaj mater., nárad., pr.pom. Janete s.r.o.
958.24 €
2017100171 predaj mater., nárad., pr.pom. Janete s.r.o.
359.34 €
2017100170 predaj mat., nárad. Janete s.r.o.
299.45 €
72017 predaj mater. Švantner Štefan
48.00 €
2260002372 DFA el., ener. Východoslovenská energetika a.s.
785.00 €
5796001538 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
29.68 €
25170146 predaj prac.pomoc. MŠ MIKRO s.r.o.
86.68 €
532017 odvoz KO FURA s.r.o.
224.01 €
322017 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.40 €
312017 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
40.00 €
302017 DFA strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
235.62 €
102017 DFA technic., emisná kontr. Emil Petro-AUTOSERVIS
232.10 €
92017 predaj mat. Štefan Kovács
628.40 €
20171900 DFA aktual. progr. MADE Spol. s r. o.
300.00 €
89952504 DFA odb.liter. Poradca s.r.o.
15.20 €
242017 predaj mat., náradie Diana Liptáková
598.99 €
1170149 DFA aktual.progr. TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
404217 DFA všeob.služby FURA s.r.o.
12.00 €
170694 DFA služby auditor GemerAudit, spol. s. r. o.
384.00 €
170694 DFA všeob.služby CBS spol., s.r.o.
90.00 €
3414721527 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
31.60 €
170621 DFA odb.liter. CBS spol., s.r.o.
286.00 €
351017 odvoz KO FURA s.r.o.
332.28 €
6795025820 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
20.00 €
242017 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
232017 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
222017 DFA strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
123.75 €
2752017 predaj prac.pom Elarin s.r.o
717.00 €
170018 DFA za mater. MIlan Kapusta
20.40 €
20170362 predaj mat. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
202.37 €
17065 predaj mat.- oprava zariad. Servis Básthy a Koreň s.r.o.
105.00 €
17064 DFA všeob.služby Servis Básthy a Koreň s.r.o.
884.54 €
2017100111 predaj ochr.prac.pom. - mat., nár. Janete s.r.o.
210.70 €
20170353 nákup mat. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
81.32 €
221077137 DFA vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36.16 €
72017 DFA zosilňovač DS, oprava zosilň. GARED- Jozef Ďurán
295.76 €
20170203 predaj mat. LIM PO, s.r.o.
58.60 €
1704701 DFA za špec.služby SLOVGRAM
38.50 €
3413750640 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
27.50 €
89951413 DFA odb.liter. Poradca s.r.o.
12.70 €
8701023122 DFA za strav.prac. LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3529.54 €
1172202487 DFA prac. pom. MŠ ŠEVT a.s.
6.10 €
17012185 DFA popl. škol.MŠ Pro Solutions
60.00 €
20170136 predaj pom.mat. MŠ LAAX Rožňava
83.00 €
5794056671 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
20.08 €
90348158 oprava, údržba- cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
85.02 €
222717 odvoz KO FURA s.r.o.
223.22 €
162017 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.60 €
142017 DFA strava MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
130.68 €
152017 DFA strav. prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
47.50 €
2171106502 slov.occhr.zväz.autor. pre práva k hud. Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2170005 predaj prac.nár. Záhradná a lesná techn., Ladislav Bernáth
600.60 €
201700006 DFA údržba VO Bendšuch Energy,s.r.o.
45.00 €
722017 DFA údržba a opr. has.prístrojov Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
203.00 €
201700005 predaj mat. Bendšuch Energy,s.r.o.
113.57 €
89950859 DFA odb.liter. Poradca s.r.o.
8.50 €
3412786452 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
170072 fa za školenie SOTAC s.r.o.
58.80 €
201700003 fa za mater. VO Bendšuch Energy,s.r.o.
42.00 €
22017 fa za prepravu štrku Švantner Štefan
87.00 €
5793092179 fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
93117 fa za odvoz KO FURA s.r.o.
223.32 €
2260002372 fa za zálohu elektr. energia Východoslovenská energetika a.s.
1088.00 €
012017 fa za službu Štefan Gallai
150.00 €
82017 fa za stravu prísp.zamestnáv. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.80 €
72017 fa za stravu prísp. zamestnáv. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
52.50 €
62017 fa za stravu detí MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
254.43 €
2017001 fa za náradie NP Záhradná a lesná techn., Ladislav Bernáth
607.50 €
2017100015 fa za materiál NP Janete s.r.o.
464.00 €
1821916 fa za spracovanie hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
170296 fa za materiál MEVA-SK s.r.o.
52.56 €
3411808420 fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
25.10 €
5041602822 fa za odbor. literatúru Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.67 €
3792138012 fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
900046007 fa za vedenie majetkového účtu OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
1771316 fa za odvoz KO FURA s.r.o.
223.72 €
2016100501 Fa za ochr. prac. pom. NP Janete s.r.o.
295.50 €
802016 Fa za stravné prísp. zamestnáv. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.20 €
792016 Fa za stravné prísp. zamestnáv. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
38.75 €
2121858671 Fa za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
61.31 €
201600027 FA za opravu verejného osvetlenia Bendšuch Energy,s.r.o.
37.50 €
201600026 fa za dodanie materiálu Bendšuch Energy,s.r.o.
16.80 €
342016 Fa za činnosť bezpečnostného technika LACH s.r.o.
250.00 €
5801989381 Rekonštr. miestnej komunikácie EUROVIA SK, a.s.
37905.29 €
7610838831 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
782016 Fa za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
122.55 €
7791190978 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
202016 Fa za prepravu štrkku Švantner Štefan
174.00 €
1624116 Fa ta odvoz KO FURA s.r.o.
223.32 €
702016 Fa za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
90.95 €
712016 Fa za stravu prísp. zamestnáv. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
40.00 €
722016 Fa za stravu 11/2016 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
8.00 €
997570005 FA za publik. Verejná správa Poradca s.r.o.
33.00 €
20161482 DFA za špec.služby Disig, a.s.
103.20 €
16259 platba za doménu webexmedia, s.r.o.
144.00 €
2016042 DFA za špec.služby MUDr. Laciak Vladislav
12.00 €
1042016 predaj prac.nár., mat. Diana Liptáková
390.00 €
20161757 predaj mat., Anežka Kováčová - Kolor Centrum
82.57 €
20161758 predaj mat., Anežka Kováčová - Kolor Centrum
81.25 €
8601100453 DFA strav.prac..MŠ LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2186.78 €
172016 popl. za škol. Obec Lipovník
100.90 €
20160001 DFA všeob.služby SLOVES ZO
60.57 €
7609855014 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
2016552 predaj mat., BAGIRA - Agnesa Badinová
489.02 €
20160041 DFA mat.rekonštr. MŠ Sztupák Ladislav L- Stav
901.00 €
116160172 DFA výpoč.techn. Avalon IT s.r.o.
787.30 €
412016 oprava,údržba-Citroen Berlingo Emil Petro-AUTOSERVIS
565.10 €
52571724 DFA odb.liter. Poradca s.r.o.
27.60 €
2260002372 DFA el.energia Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
3790257421 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
642016 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
632016 DFA strav.prac.MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
622016 DFA strava -MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
88.35 €
1493316 odvoz KO FURA s.r.o.
224.41 €
13666516 odvoz KO FURA s.r.o.
14.40 €
43082016 predaj mat., EURIS, spol. s r.o.
851.57 €
092016 DFA za vyprac.projek.dokum. BPM ELEKTRO s.r.o.
3705.00 €
102016 DFA za vyprac.projekt.dokum. BPM ELEKTRO s.r.o.
665.00 €
20161584 predaj mat., nárad. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
94.12 €
2016100387 predaj ochr.prac.pom Janete s.r.o.
81.29 €
1600129 predaj prac.nárad. EVMOS Rožňava
177.00 €
116326 DFA-služby auditor GemerAudit, spol. s. r. o.
216.00 €
7608907501 úhr.-telefon Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
4789322885 úhr. -telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
20160576 predaj pom.mat MŠ LAAX Rožňava
99.60 €
1309816 odvoz KO FURA s.r.o.
333.03 €
2016506 predaj mat.-rúra PVC BAGIRA - Agnesa Badinová
962.35 €
542016 DFA strav.kup. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
267.20 €
552016 DFA strav.kup Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
33.75 €
562016 DFA strav.kup. Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
5.40 €
172016 predaj piesku Švantner Štefan
48.00 €
2121547597 úhr.fak.-vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
45.59 €
2016100349 pred ochr.pom Janete s.r.o.
30.80 €
1600111 predaj mat., nárad. EVMOS Rožňava
207.00 €
20161434 predaj mat., a nárad. Anežka Kováčová - Kolor Centrum
163.99 €
20160519 oprava a údržba sign.bezp.zariad. FITTICH RATES s.r.o.
418.50 €
132016 predaj reziva DRE-FOREST Dáni
120.96 €
16215 DFA materiál Servis Básthy a Koreň s.r.o.
66.00 €
7607943134 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
072016 predaj drev.hmot. UaPPS
369.60 €
2016426 rekonštrukcia stavby-PZ,MK BAGIRA - Agnesa Badinová
727.90 €
00351644 DFA predaj materiálu VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
201600008 verejné osvetlenie Bendšuch Energy,s.r.o.
60.00 €
168239 DFA rekonštr.stavby Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1225.20 €
1177216 DFA odvoz KO FURA s.r.o.
223.22 €
7788391560 DFA telefon Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
20164062 nákup služ.vozidla AMM Prešov s.r.o.
4800.00 €
2016100313 Fa mat.,NP Janete s.r.o.
269.50 €
20161266 Fa mat.,NP Anežka Kováčová - Kolor Centrum
163.08 €
2016400 Fa za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
962.35 €
84123836 Fa za Poradcu 2017 Poradca s.r.o.
29.40 €
1600157 Fa za materiál BRITAKOV, O. Hatvanský
517.63 €
2016398 Fa za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
620.27 €
8601072852 Fa za stravné kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3270.54 €
142016 Fa za prepravu štrku Švantner Štefan
87.00 €
2016100291 Fa za ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
580.60 €
0916 Fa za inžiniersku činnosť Ing. Eva Walentinová
300.00 €
20160093 Fa za informačnú tabuľu IGLI design, s.r.o.
57.60 €
7606981141 fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
84123836 Fa za Poradcu 2017 Poradca s.r.o.
29.40 €
1603121600 Fa za finanč. spravodajcu Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
2260002372 Fa za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
6787461540 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
1050116 Fa za odvoz KO GemerAudit, spol. s. r. o.
224.41 €
168214 FA za betónovú zmes Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1296.00 €
00231644 Fa za materiál na miestn. komun. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
172016 Fa za stolárkse výrobky Štefan Kovács
358.00 €
21702287 Fa za hojdačky MŠ Obec Lipovník
1137.00 €
906116 Fa za spracovanie hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
2016300 Fa za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
960.23 €
7606029291 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
41762016 Fa za materiál EURIS, spol. s r.o.
485.71 €
876016 Fa za komunálny odpad jún 2016 GemerAudit, spol. s. r. o.
223.42 €
2786534056 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
032016 Fa za kosenie Štefan Gallai
70.00 €
80160200 Fa za prepravu - zájazd eurobus a.s.
275.00 €
482016 Fa za stravné zamestnávateľ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
26.25 €
472016 Fa za stravné Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
4.20 €
462016 Fa za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
216.60 €
2121319732 Fa za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
66.02 €
1600120 Fa za materiiál - vodovod, komunikácie BRITAKOV, O. Hatvanský
304.17 €
132016 Fa za prepravu piesku Švantner Štefan
231.00 €
00181644 Fa za materiál VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
230.40 €
0542016 Fa za prac. náradie Diana Liptáková
705.00 €
2016100232 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
142.60 €
168167 Fa za beton. zmes Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
1296.00 €
1162204435 Fa za prac. pom. MŚ ŠEVT a.s.
23.62 €
7605065020 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
766816 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
154.93 €
122016 Fa za stol. výrobky MŠ Štefan Kovács
466.00 €
1160001200 Fa kompl. škol. agenda ŠEVT a.s.
58.00 €
019/2016 Fa za projekt. dokument. Ing. Ján KUNDRÁT
140.00 €
00141644 Fa za materiál, reokonš. PZ VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
3916 Fa za interakt. tabuľu s príslušenstvom IVEKO s.r.o.
2150.00 €
2016240 Fa za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
658.34 €
9785600582 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
21701196 Fa za inter. vybavenie MŠ NOMILAND, s. r. o.
75.00 €
21701195 Fa za prac. pom. MŠ NOMILAND, s. r. o.
267.72 €
9160286 Fa za aktual. programu TOPSET Solutions s.r.o.
12.00 €
727016 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
223.72 €
402016 Fa za stravné Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.60 €
392016 Fa za stravné Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
22.50 €
282016 Fa za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
250.80 €
41402016 Fa za mater. rekonštr. MK EURIS, spol. s r.o.
659.16 €
122016 Fa za dovoz materiálu Švantner Štefan
96.00 €
2016100203 Fa z aochr. prac. pom. NP §52a Janete s.r.o.
135.10 €
00121644 Fa za mat. rekon. PZ VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
89948038 Fa za odbor. literatúru Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
13.70 €
20160009 Fa za prac. pomôcky MŠ Zdenko Haščák
259.00 €
20165 Fa za projekt IBV-rozš. vodovodu Zuzana Kinšterová
1000.00 €
201603392 Fa za kancel. nábytok AJ Produkty a.s.
346.80 €
92016 Fa za vyhot. a montáž stolár. výrobkov Štefan Kovács
320.40 €
1630296 Fa za práce IBV SPOJSTAV spol. s r. o.
1042.96 €
20160642 Fa za mater. , náradie NP §52 Anežka Kováčová - Kolor Centrum
236.47 €
2016100175 Fa za nárad. a ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
70.80 €
7604113407 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
116204 Fa z a služby audítora GemerAudit, spol. s. r. o.
360.00 €
00091644 Fa za materiál na pieskovisko VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
102016 Fa za prepravu piesku Švantner Štefan
184.80 €
2016198 Fa za materiál BAR-TEX s.r.o.
972.34 €
2260002372 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
0784673090 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
590216 Fa za odvoz TKO FURA s.r.o.
333.92 €
322016 Fa za stravu Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
4.00 €
312016 Fa za príspevok zamestnáv. na stravu Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
25.00 €
302016 Fa za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
243.20 €
16131 Fa za počítač. zostavu a inštal. práce Servis Básthy a Koreň s.r.o.
842.89 €
162059 Fas za plastové nádoby MEVA-SK s.r.o.
420.00 €
2016164 Fa za materiál na výst. vodovodu BAGIRA - Agnesa Badinová
1004.88 €
20161749 Fa za systémovú podporu MADE Spol. s r. o.
300.00 €
2260002372 Fa za dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
20160519 Fa za prac. nár. a mater. NP Anežka Kováčová - Kolor Centrum
227.78 €
2016152 Fa za prac. náradie a mater. NP BAGIRA - Agnesa Badinová
214.67 €
8601037610 Fa za nákup strav. kupónov LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
4249.56 €
20160510 Fa za prac. náradie a materiál Anežka Kováčová - Kolor Centrum
293.30 €
0516 Fa za vyhot. projektu IBV Waro real s.r.o.
2300.00 €
437916 Fa za všeob. služby FURA s.r.o.
14.40 €
7603157492 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
212016 Fa za opravu zariad. a dodávku RCD Philips Jozef Ďurán - GARED
218.50 €
0783744229 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
409716 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
222.72 €
242016 Fa za strav. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.80 €
232016 Fa za stravu prac. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
23.75 €
222016 FA za stravu MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
190.00 €
1604927 Fa za všeob. služby SLOVGRAM
38.50 €
16087 Fa za opravu kopír. stroja, výmena valca Servis Básthy a Koreň s.r.o.
146.21 €
2016100125 Fa za mater., náradie Janete s.r.o.
250.00 €
0132016 Fa za mater., náradie Diana Liptáková
259.14 €
0122016 Fa za materiál, náradie Diana Liptáková
394.00 €
2120914421 Fa za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
34.58 €
20160138 Fa za prac. pomôc. MŠ Ladislav Mihálik-LAAX
182.60 €
2016100092 DF2016/48 Janete s.r.o.
812.70 €
0416 Fa za proj. dokum. Waro real s.r.o.
717.00 €
7602204173 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
092016 Fa za špec. služby PT Ing. Ján Lach
50.00 €
6782820155 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
2161106213 Fa za dodanie služby Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
1160148 Fa za dodanie programu TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
26432016 Fa za odvoz TKO FURA s.r.o.
223.02 €
162016 Fa za stravu Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.00 €
152016 Fa za stravu Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
18.75 €
142016 Fa za stravu MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
106.40 €
89946476 Fa za odbor. liter. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
14.00 €
172916 Fa za materiál FURA s.r.o.
2.64 €
173016 Fa za vrecia na kom. odpad FURA s.r.o.
19.80 €
772016 Fa za údržbu hasiac. prístrojov Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
193.20 €
2016024 Fa za učeb. pomôcky MŠ PAllas - Iva Picková
227.68 €
21612195 FA za prac. pom. MŠ NOMILAND, s. r. o.
85.80 €
2016100082 Fa za prac. náradie a ochr. pr. pom. Janete s.r.o.
198.00 €
022016 Fa za všeob. služby Štefan Gallai
50.00 €
1600024 Fa za prac. náradie Ladislav Szappanos EVMOS
566.90 €
3100524345 FA za služby Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
1600020 Fa za prac. náradie Ladislav Szappanos EVMOS
701.00 €
7601249227 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
90154794 Fa za služby Slovak Telekom, a.s.
50.40 €
2016061 Fa za školenie DPO SR, Odborná škola PO
180.00 €
03022016 Fa za náhrad. diely Igor Imre
540.00 €
22600002372 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
996.00 €
01/2016 Fa za všeobecné služby Štefan Gallai
50.00 €
2781897877 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
939/16 Fa z aodvoz odpadu FURA s.r.o.
223.82 €
82016 Fa za strav. príspevok zamestnáv. Základná škola s VJM
2.80 €
72016 Fa za stravné zamestnan. MŠ Základná škola s VJM
17.50 €
62016 Fa za stravné MŠ Základná škola s VJM
123.50 €
20160046 Fa za materiál LIM PO, s.r.o.
41.30 €
2016100040 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
111.00 €
004/2016 Fa za prac. náradie Diana Liptáková
660.70 €
6611601381 Fa za službu Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
1694015 Fa za spracov. hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
2260002372 Fa za dodávku a distrib. elektriny Východoslovenská energetika a.s.
175.64 €
5041504289 FA finančný spravodajca Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.46 €
1600003 Fa za prac. náradie Ladislav Szappanos EVMOS
649.00 €
17281/15 Fa za odvoz a likv. z VKK FURA s.r.o.
276.40 €
2016004 Fa za školenie DPO SR, Odborná škola PO
25.00 €
7600294864 Fa za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.20 €
8601004722 Fa za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
3270.54 €
1653715 Fa za odvoz odpadu FURA s.r.o.
186.05 €
6780982071 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
20142254 Fa za webstránku webexmedia, s.r.o.
12.00 €
9000421157 Fa za poplatok za vedenie majetk. účtu OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
41/2015 Fa za činnosť bezpečn.a požiar. technika Ing. Ján Lach
150.00 €
1012015 Fa za špec. služby Geodézia Rožńava
800.00 €
2015100455 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
530.80 €
642015 Fa za stravu zamest. SF Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
3.00 €
632015 Fa za stravné zamestn. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
18.75 €
622015 Fa za stravnu MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
195.70 €
2120601947 Fa za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
42.44 €
7510900156 Fa za služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s.
25.10 €
012015 Fa za všeob. služby Štefan Gallai
50.00 €
115497 Fa za služby audítora GemerAudit, spol. s. r. o.
240.00 €
41074525 Fa za odbor. literatúru Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
2015022 Fa za opravu prac. nár. BB servis
290.00 €
2015597 Fa za dod. materiál vodovod BAGIRA - Agnesa Badinová
43.30 €
2780069668 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
552015 Fa za stravu zamestn. SF Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
6.60 €
542015 Fa za stravu prac. MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
41.25 €
532015 Fa za stravu MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
228.95 €
1521215 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
186.64 €
232015 Fa za materiál Švantner Štefan
87.00 €
6202015 Fa za členské ZMOS
89.59 €
2404911651 Fa za poist. majetku Generali Poisťovńa, a.s.
121.91 €
16/2015 Fa za školenie HK Obec Lipovník
7.91 €
2015100414 Fa za ochranné prac. pom. 52a Janete s.r.o.
410.80 €
21607288 Fa za prac. pomôcky MŠ NOMILAND, s. r. o.
372.85 €
5915054795 Fa za ročný prístup "Verejná správa" Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
84.00 €
1439315 Fa za odvoz a likv. z VKK FURA s.r.o.
304.16 €
7509935350 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
20150001 Fa za prepravu zamestnancov SLOVES ZO
69.17 €
2015100377 Fa za ochr. prac. pom. NP Janete s.r.o.
257.90 €
20151105 Fa za dodané služby Corpora Agro, sp. s r. o.
300.00 €
2403287938 Fa za poistné majetku Generali Poisťovńa, a.s.
160.51 €
22600002372 Záloha za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
9779160777 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
22.20 €
1397615 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
277.57 €
43292015 Fa za materiál EURIS, spol. s r.o.
19.20 €
472015 Fa za stravu zam 10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
7.20 €
462015 Fa za stravu 10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
45.00 €
452015 Fa za dod. stravy 10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
208.05 €
172015 Fa za mater. miest. komunikácie Švantner Štefan
48.00 €
2015522 Fa za mater. vodovod BAGIRA - Agnesa Badinová
471.14 €
2015521 Fa za mater. vodovod BAGIRA - Agnesa Badinová
775.60 €
52567527 Fa za odbor. liter. Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
27.60 €
997570005 Fa za odor. literatúru Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
33.00 €
00401544 Materiál miestne komunikácie VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
2015100334 Fa za ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
225.10 €
13155/15 Fa za likvid. odpadu z VKK FURA s.r.o.
338.00 €
21605201 Fa za vybavenie MŠ NOMILAND, s. r. o.
535.44 €
11461/15 Fa za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
7508967476 Fakt. za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
20150564 Fa za prac. pomôcky MŠ Ladislav Mihálik-LAAX
182.60 €
21604615 Fakt. za mater. MŠ NOMILAND, s. r. o.
21.34 €
21604616 Zariad. MŠ NOMILAND, s. r. o.
924.41 €
3778179961 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.16 €
90296132 Fakt. z arealizáciu vodovodnej prípojky Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
199.60 €
154410 Fa za plast. nádoby MEVA-SK s.r.o.
42.84 €
12755/15 Fa za zmes. komun. odad FURA s.r.o.
186.15 €
477/2015 Sada materiálu LADUX, s.r.o.
268.38 €
38/2015 Fa za prísp. zamestnáv. n astravu zamestnancov Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
21.75 €
37/2015 Fakt. za stravné deti MŠ Školská jedáleň pri ZŠ s VJM
237.50 €
84099358 Fa za "PORADCU 2016" doplatok Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
2120378077 Fakt. za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
28.30 €
201541039 Fa za antivír. program ESET, spol. s r.o.
80.54 €
2015084 Fa za mater. MŠ Tóthová Eva - TEVA
112.58 €
7508003136 Fakt. za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
5915036146 Fa za Finanč. spravodajcu 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
26.40 €
84099358 Fakt. za "PORADCU 2016" Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
29.40 €
2015100303 Fakt. za ochrann. prac. pom. Janete s.r.o.
314.00 €
11337/15 Fa za likvid. a odvoz odpadu z VKK FURA s.r.o.
293.75 €
21603590 Fa za mater. MŠ NOMILAND, s. r. o.
142.75 €
10/2015 Fa za inter. vybavenie MŠ Štefan Kovács
547.00 €
11/2015 Fa za interierové vybav. MŠ Štefan Kovács
499.00 €
7777231332 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
21603350 Fakt. za zariad. MŠ NOMILAND, s. r. o.
541.26 €
234-010652 Fakt. za materiál MŠ Árpád Jónás
116.73 €
1152207564 Fakt. za prac. pomôcky MŠ ŠEVT a.s.
46.44 €
20151041 Fakt. za dodanie kalendárov Alfa a Omega, s.r.o.
15.00 €
201502769 Fakt. za zariad. MŠ EUROGASTROP. s.r.o.
893.30 €
201502772 Fakt. za prev. stroje MŠ EUROGASTROP. s.r.o.
580.80 €
201502771 Fakt. za prev. stroje a zariad. MŠ EUROGASTROP. s.r.o.
968.40 €
201502768 Fakt. za prev. stroje a zariad. MŠ EUROGASTROP. s.r.o.
949.07 €
10885/15 Fa za odvoz komunálneho odpadu FURA s.r.o.
186.64 €
4248/2015 Fa za materiál EURIS, spol. s r.o.
992.86 €
2015/401 Fakt. za dodávku materiálu BAGIRA - Agnesa Badinová
708.96 €
14/2015 Fa za prepravu materiálu Švantner Štefan
309.00 €
2015137 Fa za prepravu autobusom Benjamín Mezei
276.00 €
8501074245 Fakt. za strav. kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2291.52 €
068/2015 Nákup strojov a zariadení NP Diana Liptáková
485.00 €
10036/15 Likvidácia a odvoz z VKK FURA s.r.o.
730.79 €
2152011833 Fakt. za kompl. škol. agendu pre MŠ ŠEVT a.s.
58.00 €
51600017 Fakt. za mater. MŠ NOMILAND, s. r. o.
1.20 €
21602932 Fakt. za dodaný tovar MŠ NOMILAND, s. r. o.
2385.14 €
201502770 Fa za prev. stroje MŠ EUROGASTROP. s.r.o.
910.80 €
21602931 Fa za zariad. MŠ NOMILAND, s. r. o.
964.43 €
21602930 Fa za pracov. pomôcky MŠ NOMILAND, s. r. o.
832.19 €
74 Fa za prev. stroje MŠ Ladislav Rákai ELPONA
478.00 €
OF1508021 Fa za plastovú nádobu MŠ PLAST PRODUKT SLOVAKIA s.r.o.
135.00 €
7507027957 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
00321544 Fa za stav. material VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
15120016 Fa za zariaden. MŠ Árpád Jónás
333.66 €
2260002372 Fa za dodávku a distribúciu elektriny Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
2776080891 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
20.64 €
9588/15 Fa za odvoz TKO FURA s.r.o.
186.05 €
4234/2015 Fa za stav. materiál EURIS, spol. s r.o.
991.73 €
10150014 Fa za vstupné členské OZ MAS Gemer - Rožňava
150.00 €
4206/2015 Fa za mater. a náradie NP EURIS, spol. s r.o.
221.17 €
2015100249 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
450.00 €
4200/2015 Fa za stav, materiál MŠ EURIS, spol. s r.o.
977.35 €
7506068983 Fa za služby mobil. siete Slovak Telekom, a.s.
25.30 €
2015/317 Fa za stav. materiál MŠ BAGIRA - Agnesa Badinová
463.63 €
7059/15 Fa za spracov. hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
8775327735 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
20/2015 Fa za činnosť bezpečn. technika Ing. Ján Lach
150.00 €
8232/15 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
186.15 €
2120062605 Fa za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36.16 €
č.. 10/2015 Fa za prepravu štrku Švantner Štefan
174.00 €
2015100243 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
46.00 €
11/2015 Fa za prepravu stav. mater. Švantner Štefan
492.00 €
č. 055/2015 Fa za krovinorez Diana Liptáková
759.00 €
č. 115351 Fa za audítorské služby GemerAudit, spol. s. r. o.
336.00 €
č. 00221544 Fa za stav. materiál VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
č. 05/2015 Fa za vykonané stav. práce STAVIL, Viliam Szabó
65.00 €
č. 00171544 Fa za stav. materiál VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
8501052635 Fa za strav. kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2944.20 €
č. 7505093622 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
č. 6955/15 Fa za odvoz a likv. odpadu FURA s.r.o.
302.42 €
č. 00151544 Fa za stav. mater. VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
č. 4154/2015 Fa za stav. mater. EURIS, spol. s r.o.
993.30 €
č. 9774376982 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
č. 6561/15 Fa za odvoz kom. odpadu FURA s.r.o.
278.76 €
č. 158091 Fa za betónovú zmes Gemerská stavebná spoločnosť, a.s.
456.00 €
č. 2015100201 Fa za ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
56.80 €
č. 4150/2015 Fa. za zámkovú dlažbu EURIS, spol. s r.o.
977.35 €
č. 2015100193 Fa. ochran. prac. odev Janete s.r.o.
56.80 €
č. 100194 Fa za ochrann. prac. odev Janete s.r.o.
339.90 €
č. 67/15 Fa za kominárske práce Duck Marek - KOMINÁRSTVO
84.40 €
č. 15145 Fa za toner Servis Básthy a Koreň s.r.o.
76.00 €
č. 8/2015 Fa za prepravu materiálu Švantner Štefan
135.00 €
č. 00101544 Fa za predaj materiálu VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
č. 7504122905 Fa za služ. mobil. telefón Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
č. 4123/2015 Fa za náradie EURIS, spol. s r.o.
222.82 €
č. 2015/200 Fa za materiál BAGIRA - Agnesa Badinová
361.79 €
č. 2015100180 Fa za ochr. prac. pom. Janete s.r.o.
39.60 €
č. 5723/15 Odvoz kom. odpadu FURA s.r.o.
280.73 €
č. 20150015 Fa za zámoč. práce a mater. Sztupák Ladislav L- Stav
945.00 €
č. 9/2015 Fa za prepravu piesku Švantner Štefan
96.00 €
č. 5336/15 Fa za odvoz odpadu FURA s.r.o.
186.44 €
č. 2260002372 Fa za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
č. 151909 Fa za kuka nádoby MEVA-SK s.r.o.
281.04 €
č. 7773425678 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
19.99 €
č. 20151433 Fa za systémovú podporu URBIS MADE Spol. s r. o.
300.00 €
č. 2015100164 Fa za ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
158.69 €
č. 00061544 Fa za materiál, piesok VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
č. 1500051 Fa. za materiál a náradie NP §52 Ladislav Szappanos EVMOS
430.20 €
2015100140 Fa za dodanie materiálu Janete s.r.o.
215.22 €
2882/15 Spracovanie hlásenia FURA s.r.o.
14.40 €
FO/2015158 Odb. prehliadka a skúška el.zariad. SzTEL s.r.o.
149.94 €
15113 Nákup tlačiarne a tonera Servis Básthy a Koreň s.r.o.
163.40 €
2015100105 Fa za ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
50.30 €
20150178 Fa za prac. nohavice ROH BAR-TEX s.r.o.
92.00 €
7503152787 Fa za mobil. služby Slovak Telekom, a.s.
24.90 €
15VF0034 Oprava elektr. náradia MIlan Kapusta
32.00 €
4516/15 Fa za odvoz a likv. VKK FURA s.r.o.
311.10 €
2015027 Fa za službu /vyhot. nápisov/ Tóthová Eva - TEVA
80.22 €
00041544 Nákup materiálu - piesku VIKTÓRIA TRANS, s.r.o.
115.20 €
č. 2772486819 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
21.28 €
č. 4107/2015 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
166.14 €
č. 1505017 Fa zaverejný prenos - rozhlas SLOVGRAM
33.50 €
č. 151095 Fa za kuka nádoby MEVA-SK s.r.o.
40.44 €
2015100083 Fa ochr. prac. pomôcky Janete s.r.o.
131.15 €
2119639499 Fa za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
22.01 €
č. VF15001 Fa za prečistenie a opravu kachl. pece Ing. Peter Nagy - OKERT
156.00 €
9000824204 Fa za tlačiar. služby Slovenská pošta, a.s.
9.62 €
7502173672 Fa za mobil. telefon Slovak Telekom, a.s.
25.00 €
1142015 Fa za nárad. AČ LADUX, s.r.o.
855.90 €
6771488735 Fa za telef. pevnú sieť Slovak Telekom, a.s.
27.38 €
2151107185 Fa za autor. kicen. za verej. použ. hudob. diel Slov. zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2435/15 Fa za odvoz KO FURA s.r.o.
166.24 €
76/2015 Fa za kontrolu a opravu has. zariad. Feješ Mikuláš, SERVIS HASIACICH ZARIADENÍ
189.60 €
1/2015 Fa za prepravu štrku Švantner Štefan
87.00 €
2015100066 Fa za ochr. prac. pom. AČ Janete s.r.o.
243.52 €
1500015 Fakt. za mater. AČ Ladislav Szappanos EVMOS
661.20 €
89941062 Fa za príručku mzdov. účtovníčky Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
8.50 €
150185 Aktual. programu WinCITY cintorín TOPSET Solutions s.r.o.
78.00 €
8501015865 Fa za strav. lístky LE CHEQUE DEJEUNER s r.o.
2617.86 €
7501217962 Fa za mobil. telefón Slovak Telekom, a.s.
32.84 €
2015/12 Dodávka a montáž čerp. MŠ ICSÓ Árpád
224.92 €
01/2015 Fa za prenájom priestorov Obec Bôrka
150.00 €
1428/15 Fa za odvoz a likv. odpadu FURA s.r.o.
293.75 €
2260002372 Fa za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
956.00 €
7770515402 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
22.85 €
1125/15 Fa za služby odvoz odpadu FURA s.r.o.
166.34 €
FV15/0037 Účastnícky poplatok za školenie SOTAC s.r.o.
49.20 €
2015007 Fa za reflexné vesty Tóthová Eva - TEVA
99.90 €
4002/2015 Fa za náradie EURIS, spol. s r.o.
401.16 €
200/15 Fa za vrecia kom. odpad FURA s.r.o.
59.40 €
2015100023 Fa za prac. pomôcky Janete s.r.o.
273.00 €
15867/14 Fa za sprac. hlás. o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
5041403545 Fa finančný spravodajca 2014 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
48.86 €
20152047 Fa za tlačivá k dani z nehnuteľnosti Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
15.80 €
7500248746 Fa za telefón Slovak Telekom, a.s.
30.78 €
7220167101 Doplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
187.03 €
900039292 Fa za vedenie majetk. účtu CP OTP BAnka Slovensko, a.s.
36.00 €
17030/14 Fa za odvoz komun. odpadu 12/2014 FURA s.r.o.
165.84 €
4769561271 Fa za telefón - pevná linka Slovak Telekom, a.s.
20.39 €

Archív faktúr:


(0 b)