Aktuality | Komplexná rekonštrukcia kaštieľa v Bôrke


Reštaurovanie fasády Kaštieľa v Bôrke sa realizuje

s finančnou podporou Ministerstva kkultúry Slovenskej republiky.

Podľa zmluvy MK-3495/2017/1.1.

Zoznam aktualít