Aktuality | Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov do OVK


Oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja         v obci Bôrka je možňé na elektronickú adresu :

podatelna@obecborka.sk.

Zoznam aktualít